Dedalus levert oplossing voor Nederlandse Nationale terminologieservices

20 september 2023
Two Business People Working With Tablet in startup office
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Nictiz, de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg, werkt samen met Dedalus en CSIRO, het nationale wetenschapsbureau van Australië. Dedalus gaat aan Nictiz een terminologieoplossing leveren. Deze oplossing maakt het mogelijk om codes tussen verschillende organisaties sneller en gemakkelijker te koppelen.

Nictiz ontwikkelt en onderhoudt nationale standaarden voor de uitwisseling van gezondheidsinformatie en levert nationale terminologieservers. Tevens is de kennisorganisatie het nationale uitgiftecentrum voor SNOMED CT in Nederland. Om de gezondheidszorg in Nederland toekomstbestendig te maken, werd een Nationale Gezondheidsinformatie Strategie opgezet. Als onderdeel van die strategie hadden ze een manier nodig om kennis te centraliseren en gebruikers in staat te stellen gegevensnormen gemakkelijk te vinden en te implementeren. Dedalus kan daarbij gericht helpen omdat haar oplossing het mogelijk zal maken om codes tussen verschillende organisaties sneller en gemakkelijker te koppelen. Dit kan de uitwisseling van gegevens en informatie tussen organisaties vergemakkelijken en vereenvoudigen.

Veilige en efficiënte terminologieserver

Chantal Schiltmeijer, technisch implementatieadviseur bij Nictiz, "We werken samen met Dedalus om een oplossing te realiseren voor onze Nationale Terminologieservices. Deze oplossing, die met name draait om slimmere codering, zal de adoptie van standaardterminologie in al onze gezondheids- en zorginstellingen vergroten en geeft ons een veilige, betrouwbare en robuuste omgeving die volledig beheerd wordt. De Nationale Terminologieserver (NTS) is veel meer dan een standaard FHIR-server en maakt het gemakkelijker voor systemen om dezelfde codesystemen te gebruiken, maar zonder alle ontwikkelingsinspanningen - dat is waar de "magie" van deze technologie gebeurt."

Consistente terminologieservices Nictiz

De FHIR-conforme terminologieserver werkt met nationale en lokale codes om te zorgen voor consistentie bij het delen en hergebruiken van geregistreerde gegevens. Via de Terminologieservices zal Nictiz een "one-stop-shop" creëren voor standaardterminologie in Nederland en verder streven naar gestandaardiseerde gegevens en interoperabiliteit tussen organisaties.

Eenheid van Taal

Nictiz heeft de Nationale Terminologieserver (NTS) opgericht om softwareleveranciers en datascientists te helpen internationale en nationale terminologiecontent, zoals SNOMED en de Nederlandse Labcodeset, up-to-date te houden. De NTS maakt het gemakkelijker om normen te implementeren die nodig zijn om een 'eenheid van taal' te bereiken.

Als FHIR®-conform zorgt de Terminologieserver ervoor dat gegevens op een gestandaardiseerde manier worden vastgelegd, gedeeld en geanalyseerd. Bijvoorbeeld, internationale terminologieën en classificaties zoals SNOMED en LOINC, en nationale terminologieën zoals de NHG-tabellen, worden vertaald in gestandaardiseerde FHIR-resources die vervolgens kunnen worden gebruikt en gedeeld binnen het gezondheids- en zorgecosysteem.