Demissionair kabinet mag IZA doorzetten

7 september 2023
Tweede Kamer
Zorgtransitie
Nieuws

Op woensdag 6 september presenteerde de Tweede Kamer commissie van VWS de thema´s in de zorg die wel of juist níet controversieel zijn. Net als bij de meeste andere Kamercommissies werd ervoor gekozen om ingezet beleid zoveel mogelijk door te zetten. In ieder geval kan de uitvoering van IZA waarschijnlijk ´gewoon´ doorgaan, want de IZA werd gevinkt als niet-controversieel. Helemaal zonder slag of stoot ging dat echter niet want BBB, Denk en PVV wilden de besluitvorming rond IZA controversieel verklaren. Ze kregen daarvoor echter geen meerderheid.

De zorgsector wil graag verder met de IZA, ondanks het feit dat het kabinet nu een demissionaire status heeft. Gelukkig heeft de Tweede Kamer Commissie van VWS daar nu ook toestemming voor gegeven. Het heersende gevoel is namelijk dat er keihard is gewerkt om dit akkoord te realiseren en dat het zonde zou zijn, juist nu de eerste wapenfeiten bekend zijn, om ermee te stoppen.

Smeekbede

Inmiddels is door alle ondertekenaars van het akkoord ook in de praktijk gemotiveerd werk gemaakt van onder meer digitalisering, slimme digitale gegevensuitwisseling, passende zorg en regionalisering. En dat moet volgens alle betrokkenen, ook nu het kabinet gevallen is, het liefst in hoog tempo gewoon doorgaan. Alle betrokken actoren schreven in juli zelfs een brief aan de Tweede Kamer met een smeekbede om de IZA niet in de ijskast te zetten.

IZA níet controversieel

Of die brief uiteindelijk geleid heeft tot het niet-controversieel verklaren van de IZA blijft een open vraag, want politiek blijft enigszins onvoorspelbaar. Maar uiteindelijk heeft de Tweede Kamer commissies van VWS ervoor gekozen om het akkoord zoveel mogelijk door zetten ondanks de  demissionaire status van het kabinet. Dit betekent in de praktijk onder meer dat de vergaderingen in de Tweede Kamer over de voortgang en knelpunten in het IZA-proces nu gewoon door kunnen gaan.

Ouderenzorgbeleid wél controversieel

Hoewel uiteindelijk het meeste beleid in de zorgsector door mag gaan, werden toch een aantal thema’s wél controversieel verklaard. Dat lot trof onder meer het plan om de bevolkingsscreening op kanker uit te breiden. Ook werden met name thema’s omtrent kortingen op de ouderenzorg door de commissie gepinpoint als zijnde controversieel.

Een aantal voorstellen van minister Conny Helder betreffende de ouderenzorg gaan zodoende voorlopig niet door. Het gaat dan met name om bezuinigingen, het niet-honoreren van de vraag om extra geld en de aanpak van het personeelstekort. Het controversieel verklaren van die onderwerpen is logisch omdat deze aanpak tot een grote verontwaardiging en een heuse nieuwsstorm heeft geleid. Politici willen zich met de verkiezingen in het vooruitzicht dan ook liever niet de vingers branden aan deze gevoelige dossiers. De Tweede Kamer als geheel neemt volgende week (week 37) een definitief besluit over de controversiële en niet-controversiële thema’s, maar het is niet de verwachting dat de beslissingen op hoofdlijnen nog anders zullen uitvallen.