Digitale gezondheidszorg is in Londen de nieuwe norm

13 februari 2024
Londen
Digitalisering
Nieuws

In Londen omarmt driekwart van de inwoners digitale hulpmiddelen om met hun huisartsen te communiceren. Dit blijkt uit een rapport van het Health Innovation Network (HIN) South London en het NHS England (Londen). Dit onderzoek, uitgevoerd om de adoptie en effectiviteit van digitale gezondheidsdiensten te meten, verzamelde feedback van meer dan 3.000 patiënten door middel van online enquêtes en informatie uit focusgroepen. Het doel: inzicht krijgen in hoe digitale hulpmiddelen de toegang tot eerstelijnszorgdiensten kunnen verbeteren en welke impact deze hebben op patiëntenzorg en -tevredenheid.

Het onderzoek laat zien dat digitale gezondheidszorg in Londen breed is geaccepteerd en zelfs grotendeels de nieuwe norm is geworden. Het onderzoek laat zien dat de overgrote meerderheid van de respondenten, 87%, de NHS App heeft gebruikt. Daarmee is die app meteen het meest gebruikte digitale hulpmiddel.

Dat is niet toevallig zo in Londen, want de uitrol van de NHS app vond in heel Engeland centraal geregisseerd plaats. 81,1% van de Engelse huisartsenpraktijken biedt nu al toegang tot de NHS App en het doel is om dit in de loop van 2024 tot 90% te verhogen. Op die manier wordt de toegankelijkheid tot de eerstelijnszorg aanzienlijk verbeterd. Dit geïntegreerde platform, ontwikkeld door de National Health Service, biedt een centrale oplossing voor patiënten om hun gezondheidsdossiers online te beheren, afspraken te boeken en herhaalrecepten te vernieuwen. Ook in Nederland wordt vol ingezet op digitalisering, maar hier wordt, bijvoorbeeld bij het uitrollen van  PGO’s, meer gewerkt op basis van een meer decentrale aanpak.  

Online formulieren

Londense patiënten vinden dat de NHS-app goed werkt bij het verstrekken van gezondheidsinformatie, het beheren van herhaalmedicatie en ook effectief toegang geeft  tot medische dossiers. Naast het grote gebruik van de app, heeft 77% van de ondervraagde Londenaren online formulieren gebruikt om informatie over gezondheidsproblemen aan hun huisarts te verstrekken. Die aanpak bespaarde tijd in termen van minder reizen en minder wachten. Uitdagingen zijn er echter ook, want een derde stelt dat betreffende formulieren niet altijd beschikbaar zijn en sommige mensen meldden dat ze het lastig vinden om de online formulieren in te vullen.

De websites van de Londense huisartsenpraktijken worden eveneens vaak gebruikt. Driekwart van de deelnemers stelt in het onderzoek dat ze deze in het verleden hebben bezocht. De websites worden met name gewaardeerd vanwege opties voor zelfzorg en de info die ze bieden over de toegang tot huisartsenzorg. Toch blijven hier ook uitdagingen bestaan, zoals navigatiemoeilijkheden op de websites, problemen bij het boeken van routineafspraken of verouderde info op de websites.

Streven naar digitale inclusie

Het rapport benadrukt hoe belangrijk het is om digitale uitsluiting aan te pakken. Het erkent expliciet dat er een kans is dat juist mensen die geen of minder digitale vaardigheden hebben in dit soort onderzoeken ondervertegenwoordigd is. Om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van digitale gezondheidsdiensten te verbeteren, beveelt het rapport aan om de communicatie met patiënten over de beschikbare digitale hulpmiddelen te verbeteren en te werken aan de gebruiksvriendelijkheid van dit soort opties. Ook in Nederland wordt het risico van uitsluiting door verdere digitalisering van de gezondheidszorg onderkend. Er zijn hier tal van initiatieven om mensen met weinig digitale vaardigheden gericht te ondersteunen en er wordt ook door de zorgsector en de politiek gepleit voor en gewerkt aan digitale inclusie.  

Digitale gezondheidszorg onmisbaar

De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat digitale gezondheidszorg en de bijbehorende tools inmiddels vrijwel onmisbaar zijn geworden om toegang te krijgen tot de eerstelijnszorg in Londen. Matthew Nye, directeur van het Digital First Programma, NHS England (Londen), en Amanda Begley, directeur van digitale transformatie bij de HIN South London, benadrukken het potentieel van digitale kanalen om efficiëntiebesparingen op lange termijn te realiseren en denken dat deze opties de keuzevrijheid van patiënten kunnen verbeteren.

Door het optimaliseren van digitale tools kan waardevolle tijd worden bespaard door huisartsenteams, waardoor er meer tijd vrij kan komen voor patiënten die persoonlijke aandacht nodig hebben. Amanda Begley wil er tot slot er op wijzen dat niemand mag worden uitgesloten bij de digitale transformatie die zich voltrekt. "We moeten er voor zorgen dat digitale uitsluiting bovenaan de agenda blijft staan. Tevens moeten eerstelijnsteams alle benodigde ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om patiënten toegang te geven tot een breed kader aan mogelijkheden aan digitale én niet-digitale opties. teneinde hun gezondheid optimaal te kunnen beheren.”