‘Digitalisering moet leiden tot meer werkplezier en minder werkdruk’

13 december 2023
Foto Jannette Booij - klein
Digitalisering
Nieuws

Jannette Booij draait inmiddels al een aantal jaren mee in de zorgsector. In 2020 werd ze benoemd als bestuurder van zorgcentrum Huize Rosa in Nijmegen. Voorheen had ze zich al bezig gehouden met de ICT-ondersteuning van zorginstellingen. Toen ze bij Huize Rosa aan de slag ging, werd haar al snel duidelijk dat er op het gebied van digitalisering nog behoorlijke slagen te maken waren. Inmiddels is de basis op orde en zijn er steeds meer digitale stappen waarvan de medewerkers in de woorden van Booij “echt blij” worden.

“We zijn een kleine, compacte organisatie die dezelfde behoeften heeft op het gebied van digitalisering als een grote zorgaanbieder, maar niet de capaciteit om het allemaal zelf te realiseren", stelt Booij. "En eerlijk gezegd, hoewel ik me thuis voel in de zorg, was het wat ICT betreft hier wel een paar stappen terug in de tijd. Medewerkers hadden nog geen eigen werkmail, de WiFi-omgeving was er een die mijn kinderen thuis nooit zouden accepteren. En men leek het bijna normaal te vinden.”

Toen Booij om zich heen ging kijken om te bepalen hoe ze stappen vooruit kon zetten, bleek dat negen van de tien collega’s zich min of meer in dezelfde situatie bevonden. “Dat is natuurlijk nog schrijnender, gezien alle problemen die we in de ouderenzorg hebben als het gaat om personeelstekort en de verschuiving van in de zorginstelling naar thuis zorgen. Voor het verpleeghuis van de toekomst heb je echt digitale ondersteuning nodig.”

Meedenken over digitalisering

Het werd Booij al snel duidelijk dat de bestaande ICT-partner niet de partij was die de benodigde digitalisering van de organisatie kon faciliteren. “We zochten een partij die mee kon denken in hoe ICT en digitalisering werk en leven hier makkelijker konden maken, niet moeilijker. Die vonden we uiteindelijk in PQR, een IT-aanbieder die al veel in de zorg actief is."

Oriënterende gesprekken op advies van PQR leverden onder meer een nieuwe ECD-leverancier op. Niet de marktleider, maar een andere partij – SDB – die echt in gesprek is met zorgorganisaties waar innovaties en zorggemak voorop staan. Een echte samenwerkingspartner, stelt Booij: net als de IT-leverancier denken ze mee met zowel algemene behoeften van verpleeghuizen als de specifieke behoeften van Huize Rosa.

Financiering rond krijgen

Waar Booij ook op stuitte, was de uitdaging om financiering rond te krijgen voor de vernieuwing van de ICT-infrastructuur, een goed ECD en smartphones. “De care staat niet bekend om haar grote budgetten. Gelukkig kreeg ik als nieuwe bestuurder de ruimte om hiermee aan de slag te gaan. Zo kon ik een realistische roadmap van investeringen opstellen om ons tot de gewenste mate van digitalisering te leiden. Daarbij staat niet de technologie centraal, maar het verandervraagstuk. Van mensen, processen en organisatie, nu en in een sterk veranderende zorgtoekomst.”

Lees het hele interview met Jannette Booij in ICT&health 6, die rond 20 december verschijnt.