Digitalisering toedieningsregistratie medicatie thuiszorg in Brabant

21 november 2019
toedieningsrgistratie-medicatie
Digitalisering
Nieuws

Zorgorganisaties BrabantZorg, Laverhof, Van Neynsel, Pantein, Vivent en Zorggroep Elde Maasduinen gaan samen met de apothekersverenigingen BrabantFarma en Concordant de toedieningsregistratie van medicijnen in de thuiszorg digitaliseren. Nu gebeurt dit nog met papieren formulieren. De samenwerking vindt plaats in het kader van een proeftuinregeling van de overheid, die daarmee het digitale stimuleringsprogramma InZicht wil verbeteren.

Met de regionale aanpak willen de Brabantse zorgorganisaties en de openbare apotheken de kwaliteit en veiligheid van de medicatiezorg in de thuiszorg verder verbeteren. Medicatieverstrekking via papieren toedienlijsten is onder meer vatbaar voor administratiefouten en werkt langzaam. Het kan gebeuren dat deze lijsten veranderen als een cliënt bij de huisarts of in het ziekenhuis is geweest. Met een digitale registratie zijn de lijsten sneller actueel. Daarmee is het risico op fouten kleiner en verloopt de samenwerking met apotheken beter. De medewerker van de thuiszorg kan makkelijker medicatie bijbestellen en communiceren met de apotheek.

Digitalisering toedieningsregistratie

De zorgorganisaties en apothekersverenigingen hebben één softwareleverancier (Medimo) geselecteerd voor het digitaliseren van de toedieningsregistratie in de thuiszorg. Alle 1.700 thuiszorgmedewerkers en 60 apotheken gaan werken met hetzelfde systeem. Ze krijgen hiervoor in de komende periode een training voor het gebruik van een bijbehorende app. Uiteindelijk gaat het systeem werken voor ongeveer 6.000 cliënten. Begin volgend jaar verwachten de organisaties het project af te ronden.

Het ministerie van VWS heeft via het programma InZicht een proeftuinsubsidie beschikbaar gesteld om de medicatieveiligheid in de thuiszorg te verbeteren. In de proeftuin wordt onderzocht waar partijen tegen aanlopen bij de digitalisering van toedieningsregistraties. De ervaringen worden met VWS en andere organisaties gedeeld. De bedoeling is dat op termijn in heel Nederland de medicatiegegevens digitaal kunnen worden uitgewisseld.

13 proeftuinen voor InZicht

VWS gaf begin juli het groen licht voor 13 nieuwe proeftuinen in het kader van het digitale stimuleringsprogramma InZicht. De proeftuinen hebben de opdracht gedurende zes maanden ervaring op te doen met gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. Ze zijn daarmee koploper voor de subsidieregeling die de landelijke gegevensuitwisseling moet versnellen. Drie eerder begonnen proeftuinen lopen al sinds januari 2019.

Binnen InZicht richt versnelling van digitale gegevensuitwisseling zich op drie toepassingen: Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), eOverdracht en Medicatieoverdracht. In proeftuinen worden per toepassing vraagstukken op het gebied van techniek, informatie en zorgproces beproeft. Het ministerie van VWS gaf in april aan via de tender partijen in de zorgsector opdracht te verlenen om te onderzoeken hoe de versnelling van informatie-uitwisseling binnen de langdurige zorg in gang gezet kan worden door middel van het opzetten van ‘proeftuinen’.