Hoe kan digitalisering alsmaar stijgende zorgkosten in toom houden?

20 december 2021
blog-zorgkiezer-vrouw-gips-been-gebroken-computer
Digitalisering
Blog

De zorgkosten blijven de komende tijd stijgen, in lijn met de alsmaar toenemende vergrijzing en daarmee gepaard gaande toename van chronische aandoeningen. Het aantal 80-plussers neemt tot 2025 bijvoorbeeld toe met meer dan 25 procent; het aantal 65-plussers met meer dan 20 procent. Naast de vergrijzing zijn er andere factoren die bijdragen aan de groeiende zorgkosten, zoals nieuwe medicijnen, dure behandelingen en kostbare geavanceerde apparatuur. Ook voor de mensen thuis stijgen de kosten.

De zorgverzekeringen vergelijken biedt in elk geval uitkomst om verzekerden de kans te geven een zo laag mogelijke premie te betalen. In groter verband is er een oplossing met digitalisering om de zorgkosten onder controle te houden.

Digitalisering speelt een belangrijke rol in het voorkomen dat de zorgkosten in 2040 bij een blijvend stijgend patroon op 174 miljard euro uitkomen. De zorgpremie in combinatie met het eigen risico en eigen bijdrage dekken nu al niet de totale uitgaven. Door in te zetten op digitalisering in de breedste zin van het woord, zijn er mogelijkheden om te snijden in de zorgkosten.

Digitalisering helpt bij preventie

Eén van de mogelijkheden om op de zorgkosten te besparen, is digitale toepassingen in te zetten om ziekten te voorkomen. Voorbeelden van preventieve toepassingen zijn te vinden bij leefstijlmonitoring. Zoals apps die op basis van iemands beweeg- en eetpatroon advies geven voor verbetering hiervan. Monitoring op afstand kan voorkomen dat klachten van mensen met chronische aandoeningen verergeren tot een moment waarop ziekenhuisopname nodig is.

Door een proactieve benadering met de focus op preventie wordt de zwaar onder druk staande zorg ontlast. Daarnaast biedt digitalisering een oplossing om sneller aandoeningen op te sporen en diagnoses vast te stellen. Denk aan het gebruik van AI-toepassingen zoals deep learning in het bekijken van beelden of voorspellen van ziekten. Daarbij is het dan de bedoeling om zorg te bieden die meer op het individu is afgestemd (‘personalised medicine’).

Regie in hand van patiënt

Overigens zijn er al concrete stappen genomen met digitalisering om de zorgkosten te verminderen. Een voorbeeld daarvan is een online portaal voor patiënten die zo bijvoorbeeld inzicht krijgen in de eigen gegevens, zoals uitslagen van onderzoeken. Dit kan leiden tot minder controlebezoeken en kan bovendien onnodige onderzoeken voorkomen. Uiteindelijk moet elke Nederlander met een PGO (persoonlijke Gezondheidsomgeving) uit elk zorgsysteem zijn of haar medische gegevens kunnen ophalen en zo nodig delen met andere zorgverleners.

Uiteraard is digitalisering waarbij de patiënt de regie in eigen hand krijgt verder te optimaliseren. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat zorginstellingen in een standaardisatie voorzien met betrekking tot het registreren van informatie. Het is dan mogelijk om online via een platform patiëntgegevens te delen. Zorgverleners krijgen dan op één centrale digitale plek toegang tot alle belangrijke patiëntinformatie.

Digitale consulten

Digitale hulpmiddelen voor zorginstellingen hebben al bewezen dat er minder controlebezoeken nodig zijn of andere bezoeken aan een specialist te verminderen, die anders veel tijd en geld kosten. De coronacrisis heeft ziekenhuizen er bijvoorbeeld toe genoodzaakt om persoonlijke bezoeken (tijdelijk) te vervangen met een videogesprek met patiënten.

Het vergroten van de zelfredzaamheid voorziet in een afname van directe zorg. Overigens zijn de mensen op het gebied van zorg en dan met betrekking tot zorgverzekeringen ook al zelfredzaam. Bijvoorbeeld door zelf een zorgverzekeraar te kiezen zoals via platforms als Zorgkiezer.nl mogelijk is.