Eén digitale voordeur voor Rijnmondse zorgverleners

21 juni 2023
Digitale voordeur Rijnmond
Digitalisering
Nieuws

Één digitaal zorgplatform voor alle inwoners van de regio Rijnmond. Dat heeft volgens de initiatiefnemers van een nieuwe regionale samenwerking grote meerwaarde. In de regio Rijnmond ontwikkelen ze daarom één digitale voordeur in de vorm van een speciale app. De Rijnmondse ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties, eerste lijn en medische diagnostiek slaan concreet de handen ineen om te werken aan de ontwikkeling van een Digizorg-app die inwoners van de regio Rijnmond gemakkelijk toegang geeft tot de zorg die zij nodig hebben.

Om goede en toegankelijke zorg te bevorderen, werken de zorgorganisaties uit de regio Rijnmond samen aan de ontwikkeling van Digizorg. Via een speciale Digizorg app krijgen inwoners van de regio Rijnmond nu gemakkelijk toegang tot de zorg die zij nodig hebben. Het gaat hier concreet om de creatie voor patiënten van één digitale voordeur voor ouderenorganisaties, eerste lijn en medische diagnostiek.

“Voor patiënten en zorgverleners is één digitale voordeur een grote sprong vooruit”, zegt Wietske Vrijland, voorzitter van Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). “Informatie is beter beschikbaar en patiënten krijgen meer regie over hun gezondheid. Zorgverleners en patiënten nemen samen het voortouw in het ontwikkelen van digitale zorg, zodat het naadloos past in de begeleiding die een patiënt nodig heeft.”

Zorgverleners met één voordeur

Digizorg geeft patiënten eenvoudig toegang tot digitale zorg via één app. De app combineert het zorgaanbod van verschillende aanbieders, maakt de informatie makkelijker te begrijpen en biedt meer overzicht. Daarnaast ondersteunt de app patiënten in hun zorgtraject met voorlichting. Het kan lastig zijn voor patiënten om het overzicht te bewaren tussen de verschillende digitale middelen met verschillende doeleinden. Met één digitale Rijnmondse voordeur, zien ze nu in één oogopslag welke digitale opties er voor hen zijn.

Transmurale zorg

Het bundelen van de krachten heeft ook voordelen voor zorgverleners. Zo worden zorgverleners beter ondersteund in hun samenwerking. Zij krijgen beter inzicht in de gegevens die over patiënten beschikbaar zijn bij de deelnemende zorgaanbieders. En patiënten onderling doorverwijzen wordt eenvoudiger. Dit ondersteunt de verschillende transmurale samenwerkingen die in de regio reeds zijn ingezet. Met het ondertekenen van een intentieverklaring is de eerste stap naar de implementatie van deze digizorg-app gezet. De komende tijd gaan de partijen met elkaar aan de slag om de samenwerking verder vorm te geven en formeel vast te leggen.

Regionale samenwerking zoals de realisatie van één digitale voordeur wordt steeds belangrijker. Zo is er in de Zuid-Limburgse Oostelijke Mijnstreek bijvoorbeeld een jaar geleden de nieuwe regionale patiënten-app ‘Mijn Huisarts Online’ gelanceerd. Patiënten kunnen via de app eenvoudig en veilig toegang krijgen tot hun medisch dossier, een herhaalrecept bestellen of een afspraak maken. De Rijnmondse app gaat nog een stap verder door één digitale voordeur te bieden voor verschillende zorgverleners. In de bijzondere app gaan de stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), ConForte, Star-shl en ook, mits er groen licht komt, ook Rijnmond Dokters samenwerken.

Open voor regionale samenwerking

Guy Buck, voorzitter ConForte, onderstreept het belang om regionale samenwerking verder te intensiveren. “Als ouderenzorgsector in de Rotterdamse regio participeren wij graag in dit gezamenlijke initiatief. Hiermee wordt een doorbraak gecreëerd tussen de verschillende zorgsectoren, bijvoorbeeld ziekenhuis en thuiszorg, en dat is voor cliënt en zorgverlener beter. De combinatie van groeiend aantal ouderen en minder zorgmedewerkers, maken dat deze digitaliseringsimpuls noodzakelijk is. Natuurlijk hand in hand met het mooie mensenwerk, dat ouderenzorg is.” Bijzonder is het brede draagvlak dat er voor deze integrale app is. Door de participatie van onder andere negen ziekenhuizen, dertien aanbieders van ouderenzorg en Star-shl dat aan medische diagnostiek doet, bereikt de samenwerking zelfs meer dan 1,2 miljoen inwoners.

Zilveren Kruis ondersteunt samenwerking

Han Tanis, directeur Finance & IT van Zilveren Kruis benadrukt ook het belang van de samenwerking: “Steeds meer verzekerden krijgen netwerkzorg. Door verschillende zorgverleners en in afstemming met de patiënt, mantelzorgers en sociaal domein. Idealiter wordt die netwerkzorg natuurlijk ondersteund met een digitaal platform. Geïntegreerd met de zorginformatiesystemen van de zorgverleners en een patiënten-app. Daarom zijn wij positief over deze ontwikkeling van Digizorg in regio Rijnmond."
De komende periode verwachten partijen de samenwerking uit te breiden met andere zorgaanbieders. Zo zijn er gesprekken met bijvoorbeeld Rijnmond dokters.