Europese subsidies beschikbaar om preventie digitaal te ondersteunen

27 februari 2024
Concept of electric energy
Financiën
Nieuws

Het Europese programma Transforming Health and Care Systems (THCS) stelt binnenkort subsidie beschikbaar om de inzet van digitale technologie in de preventiezorg mogelijk te maken. Dit onder met motto: voorkomen is beter dan genezen. ZonMW bracht onlangs de vooraankondiging naar buiten van de oproep ‘Innovate to Prevent: Personalised Prevention in Health and Care Services’, die sinds 20 februari opengesteld is.

Hoewel de zorg goed georganiseerd is en steeds meer aandoeningen kunnen worden behandeld, geldt nog steeds dat voorkomen beter is dan genezen, benadrukt THCS. ‘Daarom is preventie zo belangrijk. Met preventiezorg blijven mensen zo lang mogelijk gezond, en dat zorgt ervoor dat ze gelukkiger zijn, langer de regie houden op hun eigen leven en de zorg minder belast wordt. Dat vinden we belangrijk’.

Belangrijke rol in preventie

Technologie kan een belangrijke rol spelen in preventiezorg en deze zorg ook effectiever maken, weet ook ZONMW. Daarnaast is het op internationaal niveau mogelijk veel van elkaar leren als het gaat over de combinatie van digitale oplossingen en preventie. Om het gebruik van technologie in de preventiezorg én internationale samenwerking te stimuleren heeft het programma THCS nu een subsidieoproep opengesteld voor iedereen die met dit thema aan de slag wil.

Het programma Transforming Health and Care Systems financiert – samen met andere buitenlandse partijen – internationale onderzoeken en innovatieprojecten die bijdragen aan een duurzamer en toekomstbestendiger gezondheids- en zorgstelsel. De subsidieoproep is sinds 20 februari 2024 opengesteld voor aanvragen. Het doel van de oproep ‘Innovate to Prevent: Personalised Prevention in Health and Care Services’ is om innovatieve, persoonsgerichte gezondheids- en zorgmodellen te ondersteunen, met de nadruk op preventiestrategieën en het gebruik van technologie daarbij.

Focus op bestaande oplossingen

Aanvragers kunnen aanvragen indienen voor projecten die 12 tot 36 maanden duren. Zij moeten samenwerken met minimaal 3 en maximaal 9 partners uit minstens 3 landen. De subsidie is bedoeld voor het gebruiken van bestaande technologische oplossingen in de praktijk, benadrukt THCS: er kan geen financiering worden aangevraagd voor het ontwikkelen van nieuwe digitale oplossingen.
Iedereen die een aanvraag wil indienen, moet dat uiterlijk op 16 april 2024 laten weten middels een ‘intent to apply’.

De (voorlopige) tijdlijn voor de oproep is volgens ZonMW als volgt:

  • 20 februari 2024: publicatie van de oproep
  • 12 Maart 2024: informatiedag voor aanvragers
  • 16 april 2024, 14:00 CEST: deadline voor verplichte "Intent to apply"
  • 14 mei 2024, 14:00 CEST: deadline voor uitgewerkte voorstellen
  • Augustus 26, 2024: deadline voor coördinatoren om hun weerleggingsbrieven in te dienen
  • Oktober 2024: aankondiging van de definitieve financieringsaanbeveling aan aanvragers
  • Eind 2024/begin 2025: verwachte wetenschappelijke start van gefinancierde projecten