FMS wil met lokale initiatieven administratieve werkdruk beperken

6 februari 2018
administratielast
Databeschikbaarheid
Nieuws
De Federatie Medisch Specialisten (FMS) werkt aan een actie-agenda met kansrijke en duurzame oplossingen om de administratielast te verminderen. Hiervoor worden drie oplossingsrichtingen als uitgangspunt genomen: ICT/EPD, personele ondersteuning, het schrappen van overbodige regels en het verbeteren van de bestaande registraties. De FMS vraagt de achterban om lokale initiatieven aan te dragen die binnen de drie oplossingsrichtingen passen. De Federatie wil deze initiatieven een podium bieden en daarmee anderen inspireren er van te leren. In het kader van (Ont)Regel de Zorg vinden in de maanden januari, februari en maart ‘schrap en verbeter weken’ plaats. Op 14 maart wordt een eerste actie-agenda opgeleverd. In maart wordt de voortgang besproken met minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins. Marcel Daniëls, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten: “Doordat vanuit onze achterban bijna 5000 suggesties zijn aangedragen om de administratielast te verminderen, kan onze beroepsgroep een vliegende start maken met deze schrapsessies.”

Onzinnige administratie

De drie oplossingsrichtingen komen voort uit een enquête onder ruim 3.000 medisch specialisten, waarvan de uitkomsten zijn gepresenteerd in november 2017. Uit deze enquête bleek dat medisch specialisten en artsen in opleiding gemiddeld twee dagen per week kwijt zijn aan administratieve werkzaamheden. Bijna de helft daarvan wordt als onzinnig beschouwd. Het inzetten van ICT-gerelateerde oplossingen kan volgens de respondenten bijdragen aan het beperken van onnodige of tijdrovende administratieve handelingen. Driekwart van de medisch specialisten en aio’s geeft aan dat de ICT-systemen hen niet voldoende ondersteunen bij hun administratieve taken. Een veelgehoorde oplossing is het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Verder leidt het dubbel vastleggen van patiëntgegevens en aanvragen tot grote frustratie. 70 procent van de respondenten zegt gegevens vaak dubbel te moeten invoeren. Zaken zouden volgens hen eenmalig en eenduidig moeten kunnen worden vastgelegd en daarbij voor meervoudig gebruik moeten dienen. Een oplossing voor veel van de huidige problemen wordt gezien in het realiseren van één landelijk gekoppeld EPD-systeem, waarvoor vanaf 2018 het MedMij-stelsel toe moet leiden.

Overal hoge administratieve werkdruk

Niet alleen medisch specialisten hebben te maken met een hoge administratieve werkdruk. Het kost medewerkers in de jeugdzorg, de langdurige zorg en de ggz gemiddeld een dagdeel per week om elektronische zorgdossiers bij te werken. Dat bleek in januari uit een onderzoek van automatiseringsbedrijf Ictivity onder ruim 500 medewerkers van Nederlandse zorginstellingen. Veel zorgverleners werken informatie vooral papier bij of eerst op papier en dan digitaal. Een overzichtelijk en makkelijker ICT-systeem kan helpen de hoge administratieve werkdruk onder zorgverleners te verminderen, meldde kennisinstituut Nivel in december 2017 op basis van een vragenronde onder het Panel Verpleging & Verzorging. Die druk wordt ook bij verplegend en verzorgend personeel als te hoog ervaren.