Futurist Amy Webb claimt dat wearables evolueren naar connectables

20 maart 2024
Amy-Webb-a
AI
Nieuws

Future Today Institute publiceerde het "2024 Tech Trend Report" met 700 technologie- en wetenschapstrends die van invloed zijn op cruciale industrieën. “We zijn in een technologische achtbaan ingegaan die wordt versneld door AI”, aldus Amy Webb, die het rapport presenteerde. Wat betekent dit voor de gezondheidszorg?

AI-gedreven gezondheidsoplossingen voor consumenten. Het einde van de klassieke zorgsystemen?

“De golf van innovatie die eraan komt is zo intens, zo krachtig en zo alomtegenwoordig dat het ons menselijk bestaan letterlijk zal hervormen”, aldus Amy Webb, de oprichter van het Future Today Institute. Zij presenteerde die supertrends op de SXSW 2024 (South by Southwest-conferentie en festival). AI, connected digitale ecosystemen en biotechnologie zijn drie sleuteltechnologieën die de meest cruciale hervormingen aandrijven.

AI-modellen worden steeds beter en er zal een tsunami aan nieuwe, verbluffende toepassingen ontstaan. Het onlangs gepresenteerde ‘tekst-naar-video’-model Sora van OpenAI is een voorbeeld van zo'n verbluffende toepassing. Hoe slimmer de AI-modellen, hoe minder nauwkeurig de prompts moeten zijn – prompt engineering lijkt slechts een tijdelijke competentie te zijn die nodig is om met AI te kunnen communiceren.

Impact AI op wearables

AI zal een enorme impact hebben op het 'quantified self' – de trend van het verzamelen van gegevens om het leven en de gezondheid te optimaliseren. De markt voor wearables groeit snel, maar heeft tot nu toe een marginale betekenis gehad voor de gezondheid. Sterker nog, de FDA waarschuwde onlangs nog voor wearables die onterecht claimen bloedsuikerwaardes te kunnen meten zonder prik.

Hoewel smartwatches bepaalde vitale parameters nauwkeurig kunnen meten, kunnen de verzamelde gegevens niet worden geïnterpreteerd en omgezet in begrijpelijke en toepasbare acties. Nu kan AI alle gegevens uit de leefomgeving van de gebruiker verzamelen, inclusief gegevens van verbonden ecosystemen en biotech-wearables. Elk nieuw datapunt dat inzicht geeft in de gezondheid – stap voor stap toegevoegd aan consumentenelektronica – stelt AI in staat determinanten van gezondheid te leren en zo onze gezondheidsassistent te worden.

Amy Webb heeft het over grote actiemodellen (LAM), die niet alleen gegevens verzamelen, maar ook aanbevelingen doen die zijn afgestemd op persoonlijke behoeften. Het lijkt erop dat een ‘gepersonaliseerde levensstijl en persoonlijke gezondheid’ werkelijkheid zal worden voordat de strikt gereguleerde gezondheidszorg ‘gepersonaliseerde geneeskunde’ kan bieden. Dit is een paradox die voortkomt uit het (over)protectionisme in de gezondheidszorg.

“De barrière tussen digitaal en biologisch is aan het verdwijnen”, aldus het Tech Trend Report 2024. Het combineren van digitale en biologische werelden opent een hele nieuwe wereld van medische mogelijkheden. In een gedigitaliseerde wereld met gemakkelijke toegang tot kennis, stijgen de verwachtingen van consumenten ten aanzien van de kwaliteit van de zorg. Ze willen de regie over hun gezondheid in eigen handen nemen. Ze maken gebruik van sensoren, slimme apparaten, direct-to-consumer gezondheidszorgdiensten en routinematige screenings. Het rapport benadrukt de verschuiving in de gegevensverzameling naar een data-ecosysteem benadering. Het betekent dat medische professionals een allesomvattende, holistische benadering van hun diensten moeten bieden.

Veranderkracht in de gezondheidszorg

De opkomst van slimme sensoren die door grote technologiebedrijven in consumentenapparaten worden aangeboden, leidt tot het ontstaan van nieuwe ecosystemen voor belanghebbenden. Apple, Google en Amazon zijn tot nu toe langzaam toegetreden tot strikt gereguleerde gezondheidszorgsystemen. Echter, die wetgevende muren zullen de verschuiving niet lang kunnen tegenhouden. Zorgaanbieders die beperkte medische gegevens verzamelen in elektronische medische dossiers zullen niet kunnen concurreren met bedrijven die gegevens uit de praktijk omzetten in aanbevelingen met betrekking tot preventieve maatregelen. En omdat AI data uit verschillende bronnen kan putten en combineren, zal de kloof tussen traditionele zorgaanbieders en nieuwe spelers groter worden, in het voordeel van laatstgenoemde.

Hier is onze selectie van technologie gerelateerde trends die genoemd worden in het deel ‘Gezondheidszorg en geneeskunde’ van het rapport:

 • Big tech ontwricht de gezondheidszorg. Big Tech-bedrijven maken gebruik van hun gebruikersbestand, geavanceerde technologie en gegevenstoegang om superieure gezondheidszorgdiensten aan te bieden en vullen daarmee enkele gaten in het systeem.
 • DTC-zorgmodellen. Startups en zorgaanbieders omzeilen traditionele tussenpersonen door direct-to-consumer (DTC) zorgmodellen aan te passen, met als doel om consumenten kostenbesparingen, gemak en toegankelijkheid tot producten en diensten te bieden.
 • Infrastructuur voor gezondheidsgegevens. Een compleet beeld krijgen van onze algehele gezondheid blijft een uitdaging. De wijdverbreide adoptie van AI speelt een cruciale rol bij het koppelen van EPD-systemen en door patiënten gegenereerde gezondheidsgegevens om een completer, realtime en gepersonaliseerd beeld te bieden.
 • Procesautomatisering. Big Tech is een voorstander van de automatisering van het personeel en introduceert tegelijkertijd oplossingen voor efficiëntere processen voor het plannen van afspraken, facturering, beheer van de toeleveringsketen, gezondheidsbeheer, opnames en ontslag, nazorg, receptbeheer, kwaliteitsborging en naleving.
 • Toegenomen cyberdreigingen. Volgens het Cost of Data Breach 2023 Report van IBM bedroegen de mondiale gemiddelde kosten voor datalekken dat jaar 4,45 miljoen dollar, een stijging van 15 procent vergeleken met 2020.
 • Gezondheidstechnologie voor consumenten thuis. Smarthome technologie evolueert om de monitoring van digitale biomarkers te vergemakkelijken, waardoor een geïntegreerd ecosysteem voor gezondheidsinformatie ontstaat dat een aanvulling vormt op wearables.
 • Patiëntbewaking op afstand. Naarmate de bevolking vergrijst, wordt patiëntmonitoring op afstand (RPM) steeds relevanter voor het verhogen van de kwaliteit van leven.
 • Slimme materialen. Door sensoren in textiel te integreren, kunnen gegevens op een niet-invasieve manier worden verzameld voor geavanceerde gezondheidsmonitoring en -analyse.
 • Biosensor- en chip gebaseerde diagnostiek. Geavanceerde data-analyse en machine learning-technieken worden geïntegreerd met biosensoren om de diagnostiek te verbeteren door patronen en trends in grote datasets te herkennen.
 • Verbeterde mogelijkheden voor point-of-care diagnostiek. Point-of-care (POC)-diagnostiek kan gemakkelijk worden uitgevoerd in de eigen omgeving van een patiënt en biedt snelheid, gemak en toegankelijkheid. Nu maken smartphone-compatibele POC-apparaten realtime gegevensoverdracht mogelijk en vergroten ze het bereik van telegeneeskunde.
 • XR in diagnostiek. De technologie maakt de visualisatie van ziekteprogressie, levensechte trainingssimulaties en samenwerking op afstand mogelijk.
 • Medische deepfakes. Medische deepfakes omvatten het gebruik van AI om medische gegevens of beelden te manipuleren.
 • AV/VR-therapieën. Virtual en augmented reality worden steeds vaker gebruikt in therapieën voor een breed scala aan fysieke en mentale gezondheidsproblemen, waaronder revalidatie, pijnbestrijding, exposure-therapie en het verminderen van stress en angst.
 • Brein-computerinterfaces en neuroprotheses. Brain-computer interfaces (BCI's) zorgen voor een directe communicatieroute tussen het menselijk brein en computers, waardoor lichaamscontrole mogelijk wordt zonder gebruik te maken van het perifere zenuwstelsel of de spieren.
 • Precisiegeneeskunde. Precisiegeneeskunde vervangt de traditionele one-size-fits-all-aanpak door behandeling en preventie af te stemmen op de omgeving, levensstijl en genetische samenstelling van een individu.
 • Verlengen levensduur. Doorbraken in de synthetische biologie hebben de belangstelling voor het verlengen van menselijk leven aangewakkerd.
 • Volwassen wearables. Naarmate wearables steeds geavanceerder worden, bieden ze ongeëvenaarde toegang tot gepersonaliseerde gezondheidsinzichten en omgevingsinteracties, waardoor ze onmisbare hulpmiddelen worden voor het behoud van het welzijn.
 • Synthetische gezondheidsgegevens. Synthetische gezondheidsgegevens zijn kunstmatig gegenereerde gezondheidsgegevens die echte gegevenseigenschappen nabootsen zonder privacyrisico's.
 • Nieuwe klinische onderzoeksmethoden. Remote, virtual reality en insilico-onderzoeken zijn haalbare alternatieven voor traditionele onderzoeken.
 • 3D bioprinten. 3D-bioprinten omvat het creëren van functionele structuren die de complexiteit van biologische weefsels en organen imiteren door levende cellen en bio-inkten in lagen te leggen.

Klik hier om het ‘2024 Tech Trends Report – Healthcare and Medicine’ te downloaden en meer trends in de gezondheidszorg te ontdekken.