Generatieve AI kan Australische zorg jaarlijks $13 miljard opleveren

10 augustus 2023
AI Australie
Nieuws

Australië heeft volgens Microsoft alles in huis om wereldleider te worden op het gebied van generatieve kunstmatige intelligentie (AI). En dat kan in de praktijk flink wat geld gaan opleveren. Om hoeveel geld het precies gaat heeft Microsoft gedetailleerd uitgepluisd en gepubliceerd in een rapport met de titel ‘Australia's Generative AI Opportunity.’ Daaruit blijkt dat naar verwachting generatieve AI tussen de $5 miljard en $13 miljard aan jaarlijkse waarde voor de Australische zorg kan genereren.

Voor Europa, waarvan geen recent onderzoek op dit gebied beschikbaar is, zal het waarschijnlijk om een veelvoud van dit bedrag gaan omdat er ongeveer dertig keer zoveel mensen leven als in Australië. AI vergt in de initiële fase miljardeninvesteringen maar gaat op den duur, mits het goed en adequaat wordt ingevoerd, volgens Microsoft dus ook flink wat opleveren voor de zorgsector. Concreet gaat het om een opbrengst voor Australië van $5 tot $13 miljard dollar per jaar na 2030. Australië heeft 25,69 miljoen inwoners en dat aantal kun je vergelijken met de Benelux waar ongeveer 29,55 miljoen mensen wonen.

Qua bevolkingsdichtheid zijn beide gebieden echter onvergelijkbaar omdat die in Australië veel lager is dan in de Benelux. Desondanks geven de opbrengsten van AI in Australië wel degelijk een kleine indicatie voor de te behalen winst in de Benelux, die waarschijnlijk wel een stukje lager zal uitvallen dan Australië, omdat de reisafstanden in de lage landen aanzienlijk veel korter zijn.

Wereldleider generatieve AI

Volgens een rapport, opgesteld door Microsoft en de Tech Council of Australia, kan generatieve AI de Australische gezondheidszorgsector in de komende decennia miljarden dollars aan waarde opleveren. Hoe snel AI wordt geaccepteerd in de medische wereld gaat een belangrijke rol spelen bij de vraag hoeveel het daadwerkelijk oplevert. Afhankelijk van de mate waarin de technologie wordt omarmd, kan de sector, zoals gezegd, jaarlijks tussen de $5 miljard en $13 miljard aan waarde genereren vanaf 2030.

Generatieve AI biedt intrigerende mogelijkheden om de gezondheidszorg te transformeren. Allereerst kan het de individuele patiëntenzorg verbeteren door administratieve taken te automatiseren, waardoor verpleegkundigen meer tijd kunnen besteden aan directe patiëntenzorg. Denk onder meer aan spraakgestuurde rapportages of klinische rapportages die met kunstmatige intelligentie razendsnel kunnen worden gegenereerd. Ook kan AI helpen bij het razendsnel bijeenbrengen van info waar vroeger ongelooflijk veel zoekwerk voor nodig was.  

Thuismonitoring en snellere diagnoses

Daarnaast vergemakkelijkt AI de ontwikkeling van gepersonaliseerde zorg door onder meer de integratie in draagbare apparaten en andere opties die thuismonitoring en zelfs preventie mogelijk maken. Bovendien ondersteunt het de verschuiving naar proactieve zorgmodellen door vroegtijdige grootschalige diagnoses mogelijk te maken. Bij het diagnosticeren van borstkanker is tegenwoordig AI bijvoorbeeld al nauwkeuriger dan radiologen. Dit alles heeft een grote potentie om de efficiëntie en effectiviteit van de gezondheidszorg aanzienlijk te vergroten.

Hoewel de beloften van generatieve AI indrukwekkend zijn, moeten zorginstellingen ervoor zorgen dat patiëntengegevens veilig en vertrouwelijk blijven. Het implementeren van robuuste protocollen voor gegevensbeveiliging en verantwoorde AI is essentieel om de voordelen van deze technologie te realiseren zonder de privacy van patiënten in gevaar te brengen.

Uitdagingen generatieve AI

Het rapport benadrukt dat Australië te maken heeft met uitdagingen op vier belangrijke gebieden, wanneer het de volledige voordelen van generatieve AI wil realiseren. Het gaat achtereenvolgens om technologische mogelijkheden, bedrijfsbereidheid, bewustzijn en vaardigheden maar ook om  de verantwoorde inzet van AI. Het rapport adviseert strategische acties, zoals het definiëren van kansen en visies voor generatieve AI, het evalueren van bedrijfsbereidheid en het stimuleren van acceptatie en innovatie, om deze hindernissen te overwinnen.

Hoewel er dus uitdagingen zijn, van technologische mogelijkheden tot ethische overwegingen, toont het rapport aan dat Australië goed gepositioneerd is om de kansen van generatieve AI te benutten en zelfs een wereldleider te worden op dit vernieuwende gebied door middel van nauwe samenwerking tussen industrie en overheid én een diepgaand engagement voor verantwoorde implementatie.