Helen Mertens wordt de nieuwe voorzitter van de NFU

vr 21 juni 2024 - 12:15
Bestuur
Nieuws

Helen Mertens, CEO en bestuursvoorzitter van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) zal op 1 juli ook de voorzittershamer bij de NFU gaan hanteren. Mertens volgt Bertine Lahuis op die vanaf dat moment vicevoorzitter wordt. Mertens gaf onlangs tijdens de ICT&health World Conference in het MECC een keynote waarin zij zich openlijk afvroeg hoe de zorg er over 100 jaar uit zal zien.

Feit is, zo stelde de CEO van het MUMC+, dat digitalisering en datagedreven werken, naast het inzetten op Healthy Living, steeds crucialer worden. Eerder sprak het Maastricht UMC+ al de ambitie uit om in 2025 de landelijke koploper in digitale zorg te zijn. 

Zorginfarct afwenden

Voor de umc’s geldt dat hun regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Wetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderwijs spelen daarbij een belangrijke rol.

“Er komt een enorm zorginfarct op ons af. Willen we de zorg toegankelijk houden, dan zullen we die anders moeten organiseren. We kunnen niet blijven doen wat we deden. De toenemende zorgvraag en de complexiteit daarvan in combinatie met een krappere arbeidsmarkt vraagt om samenwerking over domeinen heen, vernieuwende concepten en innovatieve oplossingen. Denk voor de zorg van morgen bijvoorbeeld aan de impact die digitalisering en artificial intelligence gaan hebben. Het is noodzaak, maar vraagt ook lef om daar nu in te investeren”, aldus Mertens.

Gezondheid beschermen en bevorderen

Volgens Mertens hebben de umc’s de maatschappelijke plicht om de gezondheid van de samenleving zowel te bevorderen als te beschermen. Daarnaast is een blijvende focus op preventie cruciaal om de zorg toegankelijk te houden. “Als umc’s leveren wij daarvoor met name kennis en expertise. Best practices moeten breder worden uitgerold en daar is geld, eigenaarschap en langjarig commitment voor nodig. Daar zien we de als umc’s een nadrukkelijke rol. Als we daarentegen nu bezuinigen op onderzoek of preventie, betalen we daar later onherroepelijk een hoge prijs voor.”

De NFU kijkt er naar uit om de uitdagingen in de zorg samen met de kersverse voorzitter te kunnen gaan aanpakken. Vanuit haar ervaring bij het Maastricht UMC+ en vice-voorzitter van de NFU kent Mertens alle ins en outs van het werkveld van de NFU. Daarnaast betekent de komst van Helen Mertens dat de organisatie weer een voorzitter heeft die afkomstig is van een van de umc’s.

“Ik ken Helen als een fijne collega, toegankelijk en to the point. Er komt een uitdagende tijd aan, maar Helen is bij uitstek een verbinder. Het is daarom mijn overtuiging dat ze onze boodschap goed voor het voetlicht gaat brengen, ook bij de nieuwe coalitie in Den Haag. Ik wens haar veel succes, maar ook veel plezier bij deze mooie nieuwe rol. Ik ben ervan overtuigd dat ze er een fantastische invulling aan gaat geven”, vertelt Bertine Lahuis.