Het zorgportaal van de "nabije" toekomst

vr 20 oktober 2017 - 13:01
The_Future_of_Integrated_Health_Care
Apps
Nieuws

Zorgorganisaties wensen eenvoudiger samen te werken en informatie te delen met collegas, cliënten en andere doelgroepen. Een zorgportaal is een veelgebruikte oplossing.

Met een zorgportaal creëert je een centrale en veilige toegangspoort tot alle informatie. Dit biedt ook mogelijkheden voor o.a. wijkteams en vrijwilligers, die in de huidige situatie geen goede informatievoorziening hebben. Door de verschuiving van AWBZ naar WMO zal de behoefte aan portalen sterker worden. Zorgorganisaties wensen eenvoudiger samen te werken en informatie te delen met collegas, cliënten en andere doelgroepen.
Een zorgportaal is een veelgebruikte oplossing. U creëert hiermee een centrale en veilige toegangspoort tot alle informatie. Dit biedt ook mogelijkheden voor o.a. wijkteams en vrijwilligers, die in de huidige situatie geen goede informatievoorziening hebben. Door de verschuiving van AWBZ naar WMO zal de behoefte aan portalen sterker worden. De invulling wordt echter complexer. Bij samenwerkingen in de keten zijn er meerdere zorg organisaties, die elk hun eigen infrastructuur en backoffice applicaties hebben. Leveranciers hiervan ontwikkelen web-versies van hun pakket, o.a. om inzage te bieden in het zorgdossier. Daarnaast ontstaan er vanuit gemeentes en commerciële aanbieders portalen die gericht zijn op de burgers en de participatie in de eigen omgeving. Bovendien zijn er nieuwe mogelijkheden om je gezondheid te managen met Apps en persoonlijke gezondheidsdossiers (PGDs). Er is daardoor steeds meer informatie digitaal, maar de informatie blijft versnipperd.

Er is dan ook behoefte aan een integrale aanpak. Zo heeft Thysia haar visie op dit vraagstuk vertaald in het zorgportaal van de toekomst, gebaseerd op Microsoft SharePoint® en optimaal gebruik makend van de genoemde overige toepassingen. Hierdoor ontstaat een dynamische en toekomst vaste oplossing, waarmee de zorginstelling strategische voordelen kan behalen.