ICT-leverancier Trubridge stopt bijdrage MijnPGO

28 mei 2024
Samenwerking
Nieuws

ICT-leverancier Trubridge heeft de samenwerking in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (MijnPGO) en de Vereniging Digitale Zorg Achterhoek stopgezet. Samen werkten ze aan een platform voor digitale gegevensuitwisseling tussen burgers en zorgverleners. De Amerikaanse leverancier ziet geen duurzame toekomst voor PGO’s in Nederland omdat volgende Trubridge het overheidsbeleid te wensen overlaat op dat gebied. De samenwerkingsovereenkomst die tot 28 mei 2024 loopt, wordt niet verlengd.

MijnPGO is gebouwd op het GetRealHealth platform van het Amerikaanse Trubridge. Gebruikers van MijnPGO krijgen nog de gelegenheid om hun gegevens in de komende weken veilig te stellen. Daarna wordt de toegang tot MijnPGO afgesloten en de opgeslagen data vernietigd. De Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek beraadt zich met urgentie op de toekomst, zodat de regioplannen voor samenwerking vanuit de IZA-akkoorden wel kunnen doorgaan, zo laten zij weten in een persbericht.

Vereniging die werkt aan PGO

In de afgelopen vijf jaren hebben zorgorganisaties in de Achterhoek zich verenigd in de ‘Vereniging Digitale Zorg Achterhoek’. In deze samenwerking is hard gewerkt aan een Persoonlijke Gezondheidsomgeving voor burgers in de Achterhoek. Deze werd ingericht vanuit Positieve Gezondheid en compliant aan de MedMij-regels voor veilige gegevensuitwisseling.

Met behulp van MijnPGO kunnen burgers met hun (in)formele netwerk samenwerken aan gezondheid. Daarmee is MijnPGO volgens het de Vereniging een belangrijk element in de regionale ambitie om de gezondste regio van Nederland te worden.

Samenwerken leidt tot goede voorbeelden

MijnPGO wordt sinds medio 2023 actief gebruikt in de Achterhoek. Alle betrokken zorgorganisaties in de regio kunnen gegevens delen met burgers. Het draagt bij aan de hybride zorgverlening waar zowel burgers als zorgverleners baat bij hebben, zo schrijft de vereniging in het persbericht. In de afgelopen maanden werden meerdere oplossingen succesvol geïmplementeerd: Revalideren doe je samen, Parkinson en dan, Samen Sterker Thuis in de gemeente Oude IJsselstreek zijn enkele voorbeelden.

MijnPGO pijler IZA-regioplan

In het afgelopen jaar is door de regio hard gewerkt om MijnPGO als zorg-samenwerkingsplaform een van de pijlers te maken van het IZA-regioplan. Het door de Vereniging opgestelde transformatieplan is nagenoeg afgerond en de gesprekken met zorgverzekeraar Menzis verlopen bijzonder positief, aldus de Vereniging. Het beëindigen van de samenwerking tussen Trubridge en MijnPGO stelt de Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek dan ook voor een nieuwe uitdaging.

De Vereniging bekijkt met welke alternatieven het IZA-regioplan nu toch kan worden uitgerold. De Vereniging blijft eraan werken dat burgers de beschikking hebben over al hun gegevens uit het gezondheidsnetwerk in de overtuiging dat zij hiermee een betere positie hebben om te werken aan (positieve) gezondheid.

Meer leveranciers stoppen samenwerking

Het besluit van Trubridge om de samenwerking met MijnPGO te beëindigen staat volgens de Vereniging niet op zichzelf: Volgens sommige partijen is onvoorspelbaar overheidsbeleid rondom PGO’s daarvan de oorzaak en hebben meerdere leveranciers zich teruggetrokken uit de markt.

Het recente besluit om veel IZA-gelden beschikbaar te stellen voor concurrerende producten en een generieke inzagefunctie, gecombineerd met een moeizaam lopende aanbesteding, zorgde ervoor dat Trubridge het vertrouwen in de toekomst van PGO’s in Nederland heeft verloren. Dit ondanks alle inspanningen van de Vereniging en de positieve feedback op het transformatieplan.