Israëlisch onderzoek naar Remote Patient Monitoring

wo 10 augustus 2022 - 15:45
Patient-Ziekenhuis-a
Monitoring
Nieuws

Het monitoren van de gezondheid van patiënten op afstand is tijdens de coronapandemie door steeds meer zorginstellingen omarmd. Het zorgde er op veel COVID-19 verpleegafdelingen voor dat het aantal contacten tussen zorgpersoneel en besmette patiënten beperkt bleef. Daarnaast hield dat ook de gevolgen van personeels- en tijdsgebrek binnen de perken. Nieuw onderzoek toont aan dat het ook ingezet kan worden tijdens de behandeling van patiënten.

In het Israëlische Sheba Medical Center is een groot onderzoek uitgevoerd naar het inzetten van Remote Patient Monitoring (RPM) voor het vroegtijdig detecteren van verslechtende gezondheidstoestand. Doel van het onderzoek was om te bepalen of RPM ook ingezet kan worden bij de behandeling van ernstige medische aandoeningen. De resultaten van het onderzoek zijn hoopgevend en inmiddels ook gepubliceerd in JMIR Formative Research.

Remote Patient Monitoring

Voor het onderzoek werden de deelnemende patiënten voorzien van een draagbaar RPM-apparaat. Vervolgens bepaalden de onderzoekers drie verschillende scores voor elke patiënt: de National Early Warning Score (NEWS), de Airway, Breathing, Circulation, Neurology en Other (ABCNO)-score en een zogenoemde 'verlanglijst'-score gebaseerd op criteria voor verslechtende gezondheid die door het klinische team waren gedefinieerd.

Aan het onderzoek deden 217 patiënten met een mediane leeftijd van 71 jaar mee. Met een zogenoemd prospectief observationeel onderzoeksontwerp wilden onderzoekers bepalen of een draagbaar RPM-apparaat deze patiënten effectief kan monitoren. Doel was om een eventueel verslechterende gezondheidstoestand vroeger te detecteren. Daarvoor werden met behulp van het RPM-apparaat de drie scores elke vijf minuten opnieuw berekend.

Sneller dan standaard monitoring

In totaal konden onderzoekers met de RPM-methode bij 24 patiënten een verslechtende gezondheidstoestand aantonenb. Van deze 24 patiënten detecteerde de NEWS-score een hoge alertheid bij 16 patiënten, de ABCNO-score deed dat bij 18 van hen en een 'verlanglijst'-score voor alle 24 patiënten. De snelheid waarmee het draagbare apparaat de klinische verslechtering detecteerde, was tussen 29 en 40 uur sneller dan bij de standaard methoden voor patiëntmonitoring.

“Dit onderzoek toont aan dat monitoring op afstand alternatieven voor medisch personeel kan bieden voor de detectie van klinische verslechtering. De uitgangssignalen van bewaking op afstand kunnen gelijkwaardig zijn aan IC-bewaking van medische kwaliteit en dat opent mogelijkheden voor thuishospitalisatie", aldus Gad Segal, hoofd interne telegeneeskunde van het Sheba Medical Center.

Telemonitoring is de afgelopen jaren door steeds meer zorginstellingen omarmd. Het wordt ook in Nederland ingezet bij het op afstand monitoren van de gezondheidssituatie van patiënten die thuis verder herstellen of aan een chronische aandoening, zoals hartfalen of COPD, lijden.