Israëlisch ziekenhuis integreert ChatGPT in triageproces

11 augustus 2023
chatgpt
AI
Nieuws

Het Tel Aviv Sourasky Medical Center heeft de medische wereld op zijn kop gezet door als eerste ziekenhuis ter wereld een aangevulde versie van ChatGPT te integreren in het triageproces. Deze slimme AI-robot, ontwikkeld door een startup, voegt zich naadloos in het bestaande AI-systeem van het ziekenhuis. Patiënten beantwoorden via een online platform enkele relevante vragen, waarna de ChatGPT-applicatie een heldere klinische samenvatting naar de artsen stuurt. Op die manier worden triage en de bijbehorende patiëntenallocatie aanzienlijk versneld.

Triage is het beoordelen van de urgentie van de hulpvraag, dat wil zeggen dat de triagist bepaalt met hoeveel spoed een patiënt onderzocht en behandeld moet worden. Vervolgens wordt bij de triage de wijze bepaalt waarop de hulpvraag het beste kan worden beantwoord en door wie die patiënt gezien moet worden. In Tel Aviv heeft het Sourasky Medical Center nu ChatGPT in dit triageproces ingebouwd, waardoor het proces nu deels geautomatiseerd is.

ChatGPT aangevuld met database

De baanbrekende stap is mogelijk gemaakt door de Israëlische startup Kahun. Het resultaat is een slimme tool voor klinische intake, die de patiënt in staat stelt binnen enkele minuten online vragen te beantwoorden. Het systeem creëert vervolgens een heldere klinische samenvatting voor artsen, als startpunt voor behandeling voorafgaand aan het bezoek.

De startup Kahun ondersteunt de ChatGPT-applicatie met een database van meer dan 30 miljoen bewezen medische inzichten. Dit betekent dat de triage-tool wordt gevoed door gegevens die zijn afgeleid van betrouwbare medische bronnen en onderzoeken. Hierdoor kan de tool artsen voorzien van nauwkeurige en relevante informatie over de toestand van de patiënt, waardoor het diagnostisch proces wordt versterkt.

Triageproces in Nederland versnellen  

Ook Nederlandse professionals zijn druk bezig met het integreren van slimme chatbots in het triageproces. Vooralsnog gebeurt dit echter nog met name bij huisartsen, die ook al gebukt gaan onder een grote werkdruk. Recentelijk hebben bijvoorbeeld 'Huisartsen van Nederland' de vakjuryprijs gewonnen met hun slimme triagesoftware. Deze innovatieve software stroomlijnt het triageproces aanzienlijk. Patiënten dienen hun zorgvraag in via een patiëntenplatform, waarna een algoritme hen begeleidt bij het beantwoorden van relevante triagevragen. Dit proces bespaart assistenten tijd en versnelt het afhandelen van zorgvragen met 60% in vergelijking met telefonische triage.

Terugdringen burn-outs

De drang naar efficiëntie en tijdsbesparing staat ook centraal bij de primeur in het Tel Aviv Sourasky Medical Center. Door de toenemende werkdruk en het groeiend aantal burn-outs onder medisch personeel, heeft het ziekenhuis gezocht naar oplossingen om het triageproces te optimaliseren. De implementatie van een robot in het proces biedt verlichting en versnelling, waarbij tijdsbesparing dus een drijvende kracht is. Met jaarlijks 1,8 miljoen patiëntbezoeken is het ziekenhuis een pionier in het gebruik van AI-technologie om het triageproces te optimaliseren. De innovatie met ChatGPT in het biedt hiernaast tal van nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.

ChatGPT heeft positieve impact

De implementatie van ChatGPT in het triageproces heeft volgens betrokkenen bewezen positieve impact op het beoordelen van de toestand van een patiënt en het stellen van diagnoses. Deze AI-aangedreven triage-tool stelt artsen in staat om zorgvraagstukken effectiever te beoordelen, diagnostische suggesties te doen en een plan voor zorgverlening voor te stellen. Bovendien speelt deze tool een cruciale rol bij het verminderen van burn-out onder medisch personeel.  geconfronteerd.

In de snel evoluerende gezondheidszorgindustrie wordt het belang van AI en digitale hulpmiddelen alsmaar duidelijker. Michal Tzuchman-Katz, medeoprichter en CEO van Kahun, benadrukt het potentieel van de AI-aangedreven triage in het verlichten van burn-out bij medisch personeel. Door klinische inzichten te bieden - nog vóór het bezoek-  wordt niet alleen de kwaliteit van de patiëntenzorg verbeterd, maar ook de druk op medische professionals verminderd.