John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'

8 december 2023
Halamka-MayoClinic-AI
Samenwerking
Nieuws

John Halamka, opgeleid in de spoedeisende geneeskunde en medische informatica, werkt al ruim veertig jaar op het snijvlak van technologie, gezondheidszorg en beleid. Inmiddels doet hij dat in de hoedanigheid van president van het prestigieuze Mayo Clinic Platform. Voorafgaand aan zijn bezoek aan de ICT&health World Conference in mei 2024 interviewt ICT&health hem voor over zijn baanbrekende missie om gezondheidszorg met behulp van innovatieve technologie zoals AI toegankelijk te maken voor alle mensen, op alle continenten en in alle lagen van de bevolking.

Waarom en hoe is het Mayo Clinic Platform ontstaan? “Veel academische centra die samenwerken met de industrie en/of overheid zijn niet zo flexibel", begint Halamka zijn verhaal. "Misschien is dat anders in Europa, maar in de VS wordt samenwerking tussen deze groepen belemmerd door allerlei regels op het gebied van veiligheid, privacy en nalevingsovereenkomsten. Daardoor duurt het vaak erg lang voordat er samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan.”

Frictieloze samenwerking

De CEO en president van Mayo Clinic, Gianrico Farrugia, kwam daarom in 2019 met het idee om een platform te starten, dat een set van technologieën, beleid en bedrijfsprocessen bundelde om - op mondiale schaal - frictieloze samenwerking tussen organisaties mogelijk te maken. Aan Halamka de taak, toen hij begon in 2020, om dat idee uit te werken en het platform te realiseren. Halamka hierover: "Ik heb toen een manier gezocht om alle waardevolle gezondheidszorg informatie van 100 jaar Mayo Clinic, vrij van allerlei rechten en restricties in ‘the cloud’ vrij beschikbaar te maken voor allerhande innovators. Dit alles met als doel om tot baanbrekende innovaties te komen.”

Mayo Clinic startte aanvankelijk met haar vernieuwingen voor de tien miljoen eigen patiënten en bewees zo dat haar model werkte, en dat men op een ethische en verantwoorde manier de verkregen data kon gebruiken om innovaties door te voeren. Reden om contact op te nemen met collega’s in Brazilië (Hospital Israelita Albert Einstein), Israël (Sheba Medical Centre), Canada (University Health Network) en onlangs ook in Zuid Korea (Seoul).

"We reizen de komende maanden door Azië en Europa met de vraag of landen op een vergelijkbaar veilige en betrouwbare manier hun data kunnen beschikbaar stellen en ze in een opslag in de cloud, uiteraard in eigen beheer, kunnen gebruiken voor innovatieve webservices", vertelt Halamka. "Door deze aanpak hebben we inmiddels in korte tijd een bereik behaald van meer dan 30.000.000 patiënten en hopelijk binnenkort meer dan 100.000.000 patiënten.”

Wereldwijd inzetbaar

Als innovaties zijn gerealiseerd, is het volgens de president van het Mayo Clinic Platform vervolgens de kunst om ze te integreren in de workflow van de zorgprofessionals. "In de VS worden onze modellen bijvoorbeeld gebruikt in PACS-systemen voor radiologie. Met behulp van bepaalde algoritmes en AI (uiteraard onder menselijke supervisie) kunnen zo razendsnel radiologiebeelden worden geïnterpreteerd en vertaald naar diagnostiek. Het mooie daarvan is dat deze toepassing niet enkel voor de VS toepasbaar is, maar dat het wereldwijd kan worden gebruikt. Dit is dus onze werkwijze in praktijk."

Het platform verzamelt wereldwijd gegevens en werkt die wereldwijd uit tot modellen die vervolgens universeel toepasbaar en toegankelijk zijn. Hierbij is het volgens Halamka belangrijk om te vermelden dat het platform met haar toepassingen niet de medisch specialist vervangt, maar diens mogelijkheden vergroot. "Door bijvoorbeeld het vele wiskundige rekenwerk uit handen te nemen. Daardoor kan de medisch specialist deze gewonnen tijd aan de patiënt besteden.”

Lees het hele interview met John Halamka in editie 6 van ICT&health, die binnenkort verschijnt. John Halamka is een van de keynote sprekers tijdens de ICT&health World Conference, die op 14-16 mei 2024 plaatsvindt in het MECC, Maastricht.