Kennisagenda's medisch specialisten bekijken nut e-health

1 februari 2019
Hand-oud
Samenwerking
Nieuws

De wetenschappelijke verenigingen voor orthopeden en de reumatologen hebben nieuwe kennisagenda’s gelanceerd. Deze agenda’s zijn bedoeld als eerste stap in kennisverwerving over de beste zorg bij specifieke aandoeningen. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) begeleidt wetenschappelijke verenigingen bij de ontwikkeling van de kennisagenda’s.

In de kennisagenda’s staan onderzoeksvragen centraal zoals of e-health toepassingen kunnen bijdragen aan betere zorg voor reumapatiënten, meer zorg op de juiste plek en lagere zorgkosten. Is een spreidbroekje eigenlijk wel de beste optie bij baby’s met een milde vorm van heupdysplasie? De nieuwe kennisagenda’s van orthopeden en de reumatologen bevatten de belangrijkste vragen uit de dagelijkse praktijk die nader onderzocht moeten worden, aldus de FMS.

E-health in reumatologie

De reumatologen willen onder meer de waarde van e-healthinterventies onderzoeken in vergelijking met de huidige zorg bij patiënten met een inflammatoire reumatische ziekte. Willem Lems, reumatoloog en werkgroepvoorzitter, zegt hierover: “E-health is een veelbelovende ontwikkeling. Een afname van het aantal consulten door inzet van e-health kan de druk op de zorg verlagen. Het kan bijdragen aan meer zorg op de juiste plek én de zorgkosten omlaag brengen.”

Door slimme inzet van bijvoorbeeld telemonitoring zou het mogelijk kunnen zijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dergelijke toepassingen worden volgens Lems in de reumatologie nog spaarzaam gebruikt. “Er is overtuigend bewijs nodig om zorgverleners tot een aanpassing van hun werkwijze te laten komen. Met het onderzoek willen we duidelijkheid geven over de meerwaarde van e-health bij deze aandoening.”

Webomgeving onderzoeksvragen

De orthopeden hebben hun eerder gepubliceerde onderzoeksagenda uit 2015 aangevuld. Als eerste wetenschappelijke vereniging kiezen zij voor een webomgeving om hun onderzoeksvragen te presenteren, vertelt Rudolf Poolman, orthopeed en werkgroepvoorzitter. Een van de vragen waar orthopeden graag antwoord op willen, is of baby’s met een milde vorm van heupdysplasie wel of geen spreidbehandeling krijgen?

“Belangrijk om te weten, want niet-adequate behandeling leidt op volwassenleeftijd tot pijn, invaliditeit en/of vroege artrose van de heup. Over de optimale behandeling bestaat echter nog geen internationale consensus. Met dit onderzoek willen we hier duidelijkheid over krijgen.”

Evaluatie voor beter zorg

Om meer kennis te vergaren over de beste zorg bij specifieke aandoeningen, zijn volgens de FMS bijna alle wetenschappelijke verenigingen gestart met zorgevaluatie-onderzoek. De eerste stap daarin is het opstellen van een kennisagenda, samen met patiëntenverenigingen. De resultaten van deze onderzoeken worden verwerkt in richtlijnen, die arts en patiënt ondersteunen bij het samen beslissen in de spreekkamer. Op die manier moet zorgevaluatie bijdragen aan steeds betere zorg.

In 2018 werden in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) ook kennisagenda's gelanceerd. Het ging daarbij in eerste instantie om het vertalen van publieksvragen op het gebied van gezondheid vertaald naar concrete thema’s bij preventie, regeneratieve geneeskunde en personalised medicine. In de kennisagenda's werken coalities van experts uit de gezondheidszorg samen.