Kort zorgnieuws: Campagne acute zorg; Digipunten; Laaggeletterdheid, en meer

28 april 2023
Zorgmedewerkers
Bestuur
Nieuws

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een nieuwe publiekscampagne over acute zorg, de nieuwe digipunten van het Franciscus Gasthuis & Vlietland en het expertpanel laaggeletterdheid van het Zuyderland Medisch Centrum. Daarnaast ook nog kort zorgnieuws van enkele bestuurswisselingen.

Publiekscampagne over acute zorg

Deze maand is een publiekscampagne over acute zorg gestart. Soms bellen mensen de huisartsenpost of 112, terwijl dat niet echt nodig is. Mede daardoor kunnen er lange wachttijden en hoge werkdruk ontstaan. De campagne laat zien wanneer zorg acuut is en welke vormen van acute zorg er zijn.

De campagne is ontwikkeld door een aantal partijen in de acute zorg, zoals huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), de ambulancesector (Ambulancezorg Nederland) en de spoedeisende hulp artsen (NVSHA), met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Franciscus opent Digipunten

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland is gestart met een Digipunt. Dit is een fysiek punt waar patiënten terecht kunnen met vragen over het inloggen in het patiëntenportaal MijnFranciscus, het gebruik van BeterDichtbij en de Thuismeten app, het invullen van digitale vragenlijsten en het aanmaken van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Het ziekenhuis heeft een Digipunt in Franciscus Gasthuis (Rotterdam) en in Franciscus Vlietland (Schiedam) in de centrale hal. Deze zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. Patiënten die hulp nodig hebben, maar niet in staat zijn naar een van deze locaties te komen, kunnen deze hulp ook telefonisch krijgen: 010 – 893 5399.

Expertpanel laaggeletterdheid

Medio april werd in het Zuyderland Medisch Centrum het startschot gegeven voor het expertpanel laaggeletterdheid/lage digitale vaardigheden. Dat panel gaat meenemen over het verbeteren van de zorg ten aanzien van begrijpelijke communicatie.

Bij de eerste bijeenkomst waren ook vijf taalambassadeurs aanwezig gen kregen de leden van het expertpanel een korte rondleiding door het ziekenhuis. Dat leidde meteen al tot de inventarisatie van een groot aantal verbeterpunten ten aanzien van toegankelijkheid en bewegwijzering.

Nieuw bestuurslid UMCG

Op 1 september 2023 zal Paulina Snijders toetreden tot de Raad van Bestuur van het UMCG. Zij volgt dan Jules de Vet op, die de Raad van Bestuur momenteel tijdelijk versterkt na het vertrek van Henk Snapper. Paulina wordt binnen het bestuur verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Bouw, ICT en Digitale transformatie.

Aan bestuurservaring geen gebrek bij Paulina. Momenteel is zij vicevoorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University. Daarnaast werkt zij ook als lid van het bestuur van Universiteiten van Nederland. Eerder werkte zij als directeur Control en Compliance bij het Erasmus MC in Rotterdam en daarvoor als directeur Financiën en Control bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam.

Nieuw bestuurslid Coöperatie VGZ

Met ingang van 5 april is Vincent van den Boogert door de ledenraad benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Coöperatie VGZ. "VGZ is de aanjager van transformatie in de zorg met oog voor preventie, de initiator van ‘zinnige zorg’ en zet zich iedere dag in om hoogwaardige zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor haar leden en voor Nederland. Het is een voorrecht om hieraan een bijdrage - hoe bescheiden ook - te kunnen leveren”, aldus Vincent.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.