Maasstad Ziekenhuis: papier maakt plaats voor digitalisering

24 oktober 2023
Maasstad-Afspraken-Digitalisering
Digitalisering
Nieuws

Het Maasstad Ziekenhuis stuurt voortaan afspraakbevestigingen per mail en niet meer per post. Dit is een van de stappen om de zorg verder te digitalisering. Bij de balie Patiëntenvoorlichting in de centrale hal van het Maasstad Ziekenhuis kunnen patiënten extra uitleg krijgen over digitale middelen. Patiënten die regelmatig een herhaalafspraak hebben krijgen voortaan een mail in plaats van een brief. Nieuwe patiënten krijgen de afspraakbevestiging direct per mail.

Aangezien sommige mails in de map voor ongewenste mail belanden, worden patiënten erop gewezen om voor de zekerheid ook deze map te controleren op inkomende mails. De mail met de afsrpaakbevestiging verwijst ook direct naar het patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis. Er zijn meer ziekenhuizen die stappen zetten in digitalisering. Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem kiest er bij het digitaal verwelkomen van patiënten voor om dit niet alleen als een dienst te zien. Patrick Knipscheer, projectleider informatisering bij het ziekenhuis, stelt dat Het Slingeland zaken zoals digitaal aanmelden ziet als een manier om de ‘patiëntreis’ in het hele zorgproces te optimaliseren.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

In de persoonlijk omgeving van Mijn Maasstad Ziekenhuis staat onder meer belangrijke informatie voor de afspraak. Zoals de exacte locatie van de afspraak en of de patiënt bijvoorbeeld voorafgaand aan de afspraak nog iets moet doen, zoals bloed laten prikken. Medewerkers van Patiëntenvoorlichting helpen bezoekers en patiënten eventueel om in te loggen. Ook is er een overzicht te zien van alle afspraken die de patiënt in het ziekenhuis heeft.

Digitalisering bespaart

De persoonlijke gegevens zoals e-mailadres, woonadres en huisarts kunnen eventueel door de patiënt zelf worden aangepast. In de omgeving is ook terug te lezen wat zorgverlener en patiënt hebben besproken en worden eventueel vragenlijsten en folders klaargezet voor de patiënt. Met deze digitale werkwijze hoeven medewerkers geen brieven meer te printen en in enveloppen te stoppen. Ze besparen tijd die de medewerker kan besteden aan een patiënt die in het ziekenhuis aan de balie staat. Ook wordt er flink bespaard op papier en verzendkosten.

BeterDichtbij App

Mochten er toch vragen zijn van patiënten, dan kunnen deze via de app BeterDichtbij worden gesteld. Het Maasstad Ziekenhuis stelt mensen gerust die vrezen dat de menselijke kant van de zorg verdwijnt door de digitalisering. “Het aantal patiënten dat ziekenhuiszorg nodig heeft, neemt alleen maar toe de komende jaren.

Door digitale zorg te bieden waar mogelijk, blijft de zorg toegankelijk voor patiënten die echt naar het ziekenhuis moeten komen. Tegelijkertijd zorgt de digitalisering ervoor dat patiënten overal en altijd toegang hebben tot hun gegevens, zich beter kunnen voorbereiden op hun afspraak en makkelijk digitaal contact kunnen hebben met hun zorgverlener,” vertelt Sander Dekker, bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis.

Goede ervaring

Patiënten moeten soms heel even zoeken maar hebben goede ervaring met deze digitale manier van zorgverlening. Mevrouw Van Gink (68 jaar) kan dat bevestigen. Zij is patiënt en lid van de patiëntenraad in het Maasstad Ziekenhuis: “Voor mij was het in het begin ook even zoeken. Ik moest een app downloaden en in mijn patiëntenportaal kijken. Maar nu zou ik niet meer zonder willen. Doordat ik meer op de hoogte ben van mijn ziekte en gezondheid kan ik op het moment dat ik mijn zorgverlener spreek betere en meer inhoudelijke gesprekken voeren. Daardoor kunnen wij samen beslissen welke zorg op dat moment het beste bij mij past.”