NHG, RIVM bieden tools, e-learningmodule voor buurtpreventie

14 december 2018
Bijeenkomst-In-de-Wijk-Eindhoven
Digitalisering
Nieuws

Gemakkelijker en efficiënter samen werken aan preventie in de buurt moet mogelijk worden met nieuwe kennis en tools van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er worden onder meer e-learningmodules ingezet in dit kader. Het NHG en het RIVM zetten zich samen in voor structurele borging van de opgedane kennis in de opleidingen van huisartsen, praktijkondersteuners en professionals publieke gezondheidszorg.

Professionals uit de publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk hebben de afgelopen periode gewerkt aan het verbeteren van wijkgerichte samenwerking gericht op preventie. In het e-magazine ‘Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont’ presenteren NHG en RIVM de belangrijkste opbrengsten waaronder een toolkit en een e-learningmodule. Hiermee willen zij een impuls geven aan samenwerking en leefstijladvisering op wijk-, buurt- of dorpsniveau.

Samenwerking nodig

Om gezondheid van inwoners te bevorderen, is volgens de twee initiatiefnemers samenwerken tussen professionals in de wijk, buurt of dorp nodig. Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsproblemen zoals ongezonde leefstijl, stress en eenzaamheid waarvoor de oplossing in het sociaal domein of leefstijladvisering te vinden is. Daarom is het belangrijk dat huisartsen, professionals uit het zorgdomein en sociaal domein, gemeenten en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en samen met inwoners werken aan gezondheid. Zo leren ze elkaar kennen, wordt doorverwijzen naar elkaars aanbod makkelijker en creëren ze kansen voor succesvolle wijkgerichte preventie.

Preventie in de Buurt

In 2017-2018 faciliteerden NHG en RIVM, met steun van het ministerie van VWS, vanuit het project Preventie in de Buurt 20 lokale werksessies. Ruim 400 professionals gingen in de werksessies het gesprek met elkaar aan en leerden elkaar zo kennen. Dit maakte het makkelijker gezamenlijk prioriteiten te benoemen. De werksessies hebben onder andere geleid tot meer inzicht in de gezondheidssituatie in de wijken, driekwart van de deelnemers is nieuwe samenwerkingsrelaties aangegaan en in diverse wijken zijn acties daadwerkelijk geborgd in bestaande plannen en overlegstructuren. Voor huisartsen geldt dat zij na de werksessies eerder kijken naar niet-medische oplossingen.

E-learningmodule beschikbaar

De lessen uit de werksessies zijn vanaf nu beschikbaar via het e-magazine ‘Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont’. Het magazine biedt ook toegang tot praktische tools, nascholing en inspirerende voorbeelden. Zo is er voor huisartsen een praktijkhandleiding en een e-learningmodule ‘Samenwerken aan gezondheid in de wijk’ beschikbaar.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!