NHGDoc helpt met beslisondersteuning

18 januari 2024
Beslisondersteuning Huisarts
Eerstelijn
Nieuws

Huisartsen worden tijdens hun consulten ondersteund door de onafhankelijke beslisondersteuning van NHGDoc. De samenwerking tussen het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en ExpertDoc, de uitgever van NHGDoc, is onlangs vernieuwd. De belangrijkste aandachtspunten van de vernieuwing zijn onder meer een nieuwe en praktische overzichtstabel met niet-medicamenteuze interventies, gegroepeerd naar intensiteit. Ook zijn de aanbevelingen voor adolescenten en volwassenen uitgebreid en is er een verder inperking van de plaats van medicatie.

Beslisondersteuning

“Door deze samenwerking zetten we de ambitie kracht bij dat huisartsen in staat zullen zijn om gemakkelijk en snel beslissingen te nemen op basis van de NHG-Richtlijnen. NHGDoc heeft naar onze overtuiging de potentie bij te dragen aan onze doelstellingen om de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige zorg te bevorderen”, zegt Eric Scheppink van de Raad van Bestuur van het NHG.

NHGDoc is een ondersteuning voor huisartsen tijdens de consulten en vertaalt richtlijnen naar digitale adviezen die zijn afgestemd op de individuele patiënt. NHGDoc vergelijkt hiervoor de informatie in het patiëntendossier met de aanbevelingen in de NHG-Richtlijnen op het gebied van dossier, beleid en medicatie. Wanneer er een verschil is tussen de aanbevelingen in de richtlijn en de informatie in het dossier dan geeft NHGDoc een advies.

Volledige integratie in HIS

ExpertDoc en het NHG werken sinds 2006 samen aan de ontwikkeling van NHGDoc. Inmiddels zijn er meer dan veertien richtlijnen beschikbaar via NHGDoc. ExpertDoc werkt aan een volledige integratie van de bestaande beslisondersteuning in het Huisartsinformatiesysteem (HIS). Deze innovatie komt onder de naam ExpertDoc CDS Platform beschikbaar.

In dit platform worden verschillende beslisondersteunende adviezen aangeboden, waaronder adviezen die zijn gebaseerd op de NHG-Richtlijnen. De adviezen worden direct getoond in het HIS. Daarnaast biedt het platform ook ondersteuning met de administratieve en logistieke opvolging van de adviezen. Volgens directeur Eric Grosfeld van ExpertDoc moet die de werkdruk in de huisartsenpraktijk verlagen. Dit jaar zet ExpertDoc de eerste stappen met CGM, MicroHIS en ChipSoft om de nieuwe innovatie te implementeren.

Juiste traumacentrum dankzij triage-app

Zorgverleners krijgen in hun werk steeds vaker hulp en ondersteuning dankzij digitale toepassingen. Wetenschappelijk onderzoek heeft vorig jaar aangetoond dat de Trauma Triage App ervoor zorgt dat meer traumapatiënten naar het juiste traumacentrum worden gebracht. Uit een analyse van ruim 80.000 spoedambulanceritten blijkt dat - door gebruik te maken van de triage-app - meer ernstig gewonde patiënten naar een level 1 traumacentrum worden gebracht. Niet alleen de app zelf draagt bij aan de resultaten, ook de training vooraf over de inzet van de app en de bewustwording tijdens het gebruiken van de app maken het verschil.