Niet ‘wat’, maar ‘wie’ zorgt voor digitale transformatie

11 juni 2019
Digitale-transformatie-2
Digitalisering
Blog

De digitale transformatie is de volgende stap in een reeks technologische ontwikkelingen sinds de industriële revolutie. Deze transformatie gaat hand in hand met een nieuwe manier van werken en communiceren. Digitale transformatie is overal, ook in onze gezondheidszorg. Digitale technologie en toepassingen zijn in onze samenleven niet meer weg te denken.

Digitale transformatie is het proces van organisaties en van de mensen in deze organisaties om kansen, mogelijkheden en verwachtingen van de toenemende digitalisering in te zetten om de stap te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde organisatie, waar de klant centraal staat gedurende de gehele customer journey en waardoor de organisatie een (duurzame) bijdrage (oplossing) kan leveren aan mens en maatschappij.

Echte transformatie digitale zorg

Op Twitter kwam ik de volgende vraag tegen van ICT&health: ‘Wat zorgt voor échte digitale transformatie in de gezondheidszorg? Een interessant vraag, vindt u niet? Bij mij begon het meteen te kriebelen en mijn gedachtenspinsels kwamen direct tot leven. Omdat bij mij meteen de vraag op kwam: is dit wel de juiste vraag en zou de vraag niet moeten zijn: ‘Wie zorgt voor de échte digitale transformatie in de gezondheidszorg?

Ik ben dit gaan onderzoeken en kwam tot de volgende conclusie bij de vraag: ‘wie zorgt er voor de échte digitale transformatie in de gezondheidszorg?’ Uiteindelijk zijn dat de (eind)gebruikers. Cliënten, patiënten en burgers. Dus jij en ik, ik en jij.

Vraag en aanbod

De volgende vraag luidt dan alsnog: ’Wat zorgt voor échte digitale transformatie?’ Mijn inziens is dat vraag en aanbod. Dus innovatieve ‘digitale’ oplossingen voor een oorzaak of probleem in de tijdgeest waarin we leven. Digitale transformatie volgt hierin in vijf fases:

  1. Verkenning van de huidige situatie
  2. Visie ontwikkeling digitale transformatie
  3. In kaart brengen van de veranderopgave
  4. Opstellen transformatiestrategie en –aanpak
  5. Uitvoeren van de transformatie (succes zit in integratie).

Implementatie en opschaling zijn alleen mogelijk als er voldoende vraag en aanbod is vanuit de afnemer en gebruiker. In het bijzonder ligt bij de vraag de grootste uitdaging voor de zorgsector.
Waarbij het gaat om innovatieve oplossingen en uitvindingen die er echt toe doen. Het succes zit dan in de integratie van de oplossing in de samenleving.

Gouden cirkel

Om hiertoe te komen, kun je werken met en vanuit verschillende werkvormen en modellen. Een eenvoudig model dat mij als patiënt enorm aanspreekt, is de gouden cirkel van Simon Sinek.

In zijn model werkt Sinek met de why (waarom), how (hoe) and what (wat).

Why, waarom doen we dit? Is de kernvraag, hier komt namelijk de energie en urgentie vandaan.
How, hoe gaan we het doen? and What, wat gaan we concreet doen? Deze ‘wat’ staat in dienst van het waarom.

Waarom gaan we het doen? Omdat er een behoefte is ontstaan. De behoefte van een cliënt of patiënt of burger - dus jij en ik. Bijvoorbeeld met als doel: met de inzet van digitale middelen de kwaliteit van leven te verbeteren van cliënten of patiënten. Met het juiste doel voor ogen zorg je voor het juiste resultaat.

Het juiste resultaat is de oplossing van morgen in de digitale transformatie.