Ommelander start met digitaal invullen patiëntenervaringen

27 februari 2020
Patient-Arts-Gesprek-1
Patiënt
Nieuws

Bezoekers van het Ommelander Ziekenhuis in Groningen konden hun ervaringen al op verschillende manieren met het ziekenhuis delen. De ervaringskaart, die bij op de balies van diverse poliklinieken ligt, is daar een van. Daarvan worden er gemiddeld 300 per maand, handgeschreven, bij het ziekenhuis ingeleverd. Sinds deze week kan die kaart ook online, digitaal, ingevuld worden.

Het Ommelander Ziekenhuis geeft aan dat deze extra, digitale, service past in de strategie waarbij het gemak en dienstverlening voor de patiënt voorop staat. "Wij zijn een laagdrempelig ziekenhuis en feedback in de vorm van patiëntenervaringen wordt zeer op prijs gesteld. Niet in de laatste plaats omdat dit de zorg ten goede komt."

Digitaal invullen patiëntenervaringen

Het digitaal invullen van de ervaringskaart kan thuis, op elk gewenst moment, gedaan kan worden. Voordeel is ook dat patiënten niet maar naar de brievenbus moeten lopen om hem op te sturen. En het vervangen van papieren kaarten door een digitale, online, versie is ook nog eens een duurzame oplossing.

Het ziekenhuis stelt feedback over positieve ervaringen natuurlijk zeer op prijs. Maar ze willen het ook graag horen wanneer iets minder goed of prettig verlopen is. Dat is waardevolle informatie waarmee zaken verbeterd kunnen worden.

Voorlopig blijft de papieren versie van de ervaringskaart nog bestaan. Op de balies van de poliklinieken ligt daarnaast nu een flyer met daarop instructies voor het gebruik en invullen van de digitale versie. Maar men kan het formulier ook direct op de website van het ziekenhuis vinden, via deze link.

NVZ pilot

Eind vorig jaar starte de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen een pilot om via een gestandaardiseerde en gevalideerde online vragenlijst patiëntenervaringen (PREM's) te meten. Omdat patiënten steeds beter geïnformeerd zijn en een actievere rol spelen in de behandeling willen steeds meer ziekenhuizen weten hoe patiënten de geleverde zorg ervaren.