Ondersteuning hartrevalidatie met thuismeten

19 maart 2024
Hart-Computer
Monitoring
Nieuws

Het Bravis Ziekenhuis zet telemonitoring in om patiënten te helpen revalideren na een hartoperatie of een hartinfarct. Dit houdt in dat patiënten thuis hun mentale en fysieke gezondheid meten en die gegevens doorgeven aan hun zorgverleners. Ook krijgen ze persoonlijke adviezen en tips om hun leefstijl te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat ze sneller en beter herstellen na een hartoperatie of een hartinfarct.

Bij hartrevalidatie is het niet alleen belangrijk om goed te bewegen en gezond te eten en drinken, maar ook om weer vertrouwen te krijgen in het eigen lichaam. In het hartrevalidatieprogramma van het Bravis Ziekenhuis gaan patiënten en hun naasten samen met zorgverleners aan de slag met deze belangrijke en moeilijke verandering. Patiënten hebben hierbij zelf een actieve rol en op deze manier kan het ziekenhuis hen zo goed mogelijk begeleiden.

Informatie en adviezen

In de Thuismeten-app van Luscii vinden patiënten bijvoorbeeld artikelen en filmpjes met belangrijke informatie en adviezen over gezonde voeding, stoppen met roken en thuis oefeningen doen. Daarnaast kunnen ze in de app meetresultaten en vragenlijsten invullen. Deze gegevens worden op een veilige manier gedeeld met het ziekenhuis. Afhankelijk van de metingen die patiënten insturen, krijgen ze berichten over wat ze kunnen doen.

De betrokken fysiotherapeuten en hartcoördinatoren van het Bravis Ziekenhuis zijn enthousiast over de mogelijkheden van het thuismeten bij hartrevalidatie en in het algemeen. “Via de Thuismeten-app brengen we de zorg naar de patiënt, waar en wanneer die het nodig heeft”, zegt fysiotherapeut Wouter van de Graaf. “Dit voorkomt onrust in deze onzekere tijd en geeft patiënten de handvatten om meer eigen regie te nemen over hun herstel.”

Thuismonitoring bij hartrevalidatie

In Nederland hebben ziekenhuizen de laatste jaren grote stappen gezet in het thuismonitoren van hartfalen, thuismeten en bijbehorende digitale oplossingen. Het UMC Utrecht onderzocht de afgelopen jaren bijvoorbeeld, samen met 28 andere ziekenhuizen, wanneer telebegeleiding bij patiënten met hartfalen effectief is. Zowel in Utrecht UMC als Gelderse vallei wordt thuismonitoring bij hartfalen ook al langere tijd met succes in de praktijk ingezet.

Medicine Men in Bunnik bouwt sinds 2015 zelfzorgtoepassingen die gefocust zijn op patiënten die een chronische ziekte hebben en/of thuisbewaking behoeven. Hun Viduet-platform is ontwikkeld om zorgverleners handvatten te bieden om hun patiënten, cliënten en revalidanten optimaal op afstand te ondersteunen en te monitoren. Dit platform wordt ingezet binnen ziekenhuizen, huisartspraktijken, thuiszorg en netwerkzorg voor alle chronische ziekten.