Opsporing en controle hoofd-hals kanker via AI

3 juni 2024
Diagnostiek
Nieuws

KNO-arts en hoofd-hals oncologisch chirurg Boudewijn Plaat van het UMCG gaat samen met een team onderzoeken of patiënten met hoofd-hals kanker ook in ziekenhuizen kunnen worden gecontroleerd en of artificial Intelligence (AI) hierbij kan helpen. Nu moeten patiënten met hoofd-hals kanker twee tot zes keer per jaar voor controle naar een gespecialiseerd centrum waarvoor ze soms ver moeten reizen. Voor dit onderzoek heeft het KWF € 320.000 subsidie gegeven.

Als de onderzoeken en controles ook in andere ziekenhuizen kan worden gedaan, verlicht dat de druk op de zorg. Bovendien hoeven patiënten en hun mantelzorgers minder ver te reizen. “Soms moet iemand uren reizen en heb ik de controle binnen vijf minuten gedaan. Dat moet toch beter kunnen'” zegt Boudewijn Plaat. Door het toegenomen aantal patiënten krijgen de hoofd-hals-oncologen het ook steeds drukker. ER wordt gezocht naar manieren om patiënten dezelfde kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden en (terugkerende) kanker snel te kunnen opsporen.

Zorg verplaatsen

Er wordt onderzocht of de controles ook via ziekenhuizen dicht bij de woonplaats van de patiënt kunnen worden uitgevoerd. Plaat doet dat samen met collega’s in eerste instantie bij patiënten met strottenhoofdkanker. Het onderzoek start met een samenwerking met KNO-afdelingen van de Isala-klinieken in Zwolle/Meppel en het Saxenburgh Ziekenhuis in Hardenberg/Coevorden.

Eenmaal in het ziekenhuis in de buurt van de patiënt, krijgt deze een kijkonderzoek. De KNO-arts maakt dan met een laryngoscoop beelden van de keelholte en het strottenhoofd. Vervolgens worden de digitale beelden doorgestuurd naar het hoofd-hals oncologisch centrum in het UMCG. Daar kijken gespecialiseerde oncologen naar de beelden. Ook onderzoeken de oncologen hoe ze een betreffend AI-programma dat wordt ingezet bij de beoordeling van ziektebeelden samen met de ontwikkelaar WSK Medical nog verder kunnen verbeteren.

Betrouwbare beelden door AI

Dit onderzoek gesteund door het KWF en Health Holland is een eerste stap. Uiteindelijk willen de oncologen die betrokken zijn bij dit onderzoek kijken of het AI-programma de beelden van de keelholte even betrouwbaar kan beoordelen als oncologen dat kunnen doen. Patiënten kunnen dan bij een KNO-arts bij hen in de buurt terecht voor controles via het kijkonderzoek, waarbij in de toekomst AI de beelden beoordeelt. Het AI-programma kan dan een inschatting maken van de situatie, bijvoorbeeld: ‘deze patiënt heeft 80% kans op kanker'. Dit kan KNO-artsen helpen om de patiënt door te verwijzen naar een gespecialiseerd centrum zoals het UMCG.

Patiënttevredenheid

Uit het onderzoek moet ook blijken of de patiënttevredenheid door de vernieuwde werkwijze toeneemt. En of ze dezelfde kwaliteit van zorg krijgen als wanneer ze in een gespecialiseerd centrum zoals het UMCG de controles krijgen. Patiëntenvereniging PVHH is ook betrokken bij deze vorm van controles dichter bij huis. Het onderzoek gaat in de komende maanden van start en gaat vier jaar duren.