Patiënten digitaal voorbereiden op preoperatieve screening

25 juli 2023
Digitale voorbereiding
Digitalisering
Nieuws

Sinds medio juli 2023 kunnen patiënten van MMC zich digitaal voorbereiden op de preoperatieve screening. Dit kan gewoon thuis vanaf de bank met de smartphone in de hand. Dankzij deze digitale voorlichting via het systeem van Medify hebben patiënten meer regie en kunnen ze bijvoorbeeld weloverwogen meebeslissen over anesthesietechnieken. Ook vindt vanaf nu de medicatieverificatie voorafgaand aan een operatie digitaal plaats.

Tot voor kort moesten patiënten alle patiënten voor een preoperatieve screening naar het ziekenhuis. Nu hoeft dit niet meer altijd dankzij een digitaliseringsslag bij de POS. Patiënten kunnen zich nu thuis op hun tablet rustig voorbereiden op de screening. Als ze goed gezond zijn hoeven ze vervolgens hiervoor niet meer naar het ziekenhuis en dat is natuurlijk een win-win voor patiënten en zorgverleners.

Fysiek voorbereiden voor wie het wil

Rhasna Bhagwanbali, anesthesioloog, vertelt dat patiënten kunnen kiezen want het uitgangspunt is: ‘Digitaal als het kan en fysiek voor wie het wil.’ Patiënten met een hoog risico krijgen aanvullend op de digitale voorlichting trouwens nog altijd sowieso een digitale of fysieke afspraak bij de POS. Bhagwanbali: “Door de nieuwe werkwijze is er bij patiënten meer ruimte ontstaan voor persoonlijke en verdiepende vragen over de voorlichting die zij vooraf al hebben gezien. En als een patiënt aangeeft het lastig te vinden om het proces digitaal te doorlopen, dan helpen we hem of haar altijd graag fysiek in MMC.”  

Preoperatieve screening rukt op

Er zijn meer ziekenhuizen die, mede onder invloed van de corona-epidemie, een vorm van preoperatieve screening hebben ontwikkeld. Sinds twee jaar biedt het Diakonessenhuis bijvoorbeeld al een groot deel van de patiënten, die een operatie moeten ondergaan, de mogelijkheid om de preoperatieve screening digitaal te doorlopen.

In het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis worden patiënten die een operatie moeten ondergaan, en daarvoor in aanmerking komen, bijvoorbeeld ook al langer op afstand voorbereid met behulp van E-POS, een digitale vragenlijst. In het MMC gebruiken ze voor de digitale voorbereiding niet E-POS maar het systeem Medify. Patiënten kunnen via Medify de digitale voorbereiding bekijken op uw hun computer, tablet of smartphone.

Digitaal voorbereiden

Na het bekijken van de digitale voorlichting vullen patiënten een digitale vragenlijst in, want voorafgaand aan een operatie is het van belang dat de anesthesioloog en chirurg op de hoogte zijn van de gezondheidstoestand van de patiënt.  Het hele proces verloopt via het patiëntenportaal MijnMMC. De antwoorden op de digitale vragenlijsten bepalen of een aanvullende afspraak met een POS-medewerker nodig is. Voor een grote groep gezonde patiënten (met een laag risico) geldt dat de afspraak met de POS-medewerker niet meer nodig is. Dit is mogelijk zonder concessies te doen aan de kwaliteit en patiënttevredenheid. Het bespaart uiteindelijk de patiënten tijd én verlaagt de werkdruk bij zorgverleners.

Patiëntenportaal MMC

Het aanbieden van een digitale voorbereiding op een operatie is een nieuw onderdeel binnen het totale digitaliseringproces van de preoperatieve screening. Een andere nieuwe stap bij POS is zoals gezegd de digitalisering van de medicatieverificatie. Bij elke patiënt die een operatie ondergaat, vond vooraf een telefonische of fysieke medicatieverificatie plaats door een medewerker van de apotheek. Maar dit vind dus vanaf medio juli 2023 nu ook digitaal plaats via MijnMMC.

Wanneer patiënten een operatie in MMC ondergaan, ontvangen zij een link naar deze voorlichting in het patiëntenportaal MijnMMC. Anne Balmer, POS-assistent vertelt op de website van MMC: “Deze voorlichting geeft aan de hand van video, animaties en foto’s stap-voor-stap uitleg over de preoperatieve screening van hun operatie. Vanaf de voorbereiding thuis, het bezoek aan MMC tot aan hoe lang het duurt dat de verdoving na de operatie is uitgewerkt.”