Peter Skillman: Status is de dood van innovatie

15 mei 2024
AI
Nieuws

“Het is een misverstand om te denken dat hoe meer functies een apparaat heeft des te beter het product is,” zegt Peter Skillman, Global Head of Design bij Philips. Skillman is een van de spreker die een subsessie verzorgt tijdens de ICT&health World Conference die van 14 tot en met 16 mei in het MECC Maastricht plaatsvindt. Onder de titel ‘GenAI from a designers perspective’ gaf Skillman een inkijk in het denken van een designer.

Sterker nog, hij combineerde in zijn presentatie zijn passie voor het ontwerpen met de recente ontwikkelingen van GenAI. Daarbij gaf hij in de eerste plaats inzichten in de manier van het aanvliegen van vraagstukken en het ontwerpen: “Het gaat er niet om wát we doen maar hóé we het doen. Daarbij is het belangrijk dat je de methode toepast van ‘achteruitlopen van je klant’. Daarmee bedoel ik dat je dat je van een afstand kijkt en begint met observeren wie je klant eigenlijk is. Vervolgens bekijk je waaraan de klant de meeste behoefte heeft. Sta erbij stil hoe je dit het beste te weten komt. Bij het ontwikkelen van iets nieuws is het ook belangrijk dat je juist in de beginfase al veel gaat testen en niet bang bent om fouten te maken. In de beginfase zijn gemaakte fouten makkelijker te herstellen en vaak ook goedkoper. Een ander misverstand bij het ontwerpen is ook dat je geen zaken mag weglaten. Maar eerlijk gezegd maakt het weglaten van onderdelen of functies een prototype juist beter. Lang niet alles wat wordt bedacht, is ook echt iets waar de klant om vraagt.”

De strijd om status is de dood van innovatie

Een volle zaal van ongeveer honderd mensen luisterde ademloos naar de ogenschijnlijk logische redeneringen. Dat het in de praktijk vaak anders uitpakt, schetst Skillman aan de hand van een voorbeeld waarbij aan twee groepen werd gevraagd hoe ze een oplossing gaan bedenken voor een vraagstuk. De ene groep bestond uit kinderen uit groep 8 van de basisschool, de andere groep betrof studenten van een business school.

Op de vraag van Skillman aan het publiek welke groep het meest efficiënt te werk ging, kwam een onverwachts antwoord. “Het zijn juist de basisschoolleerlingen die het voortvarend aanpakken. Daar werd namelijk niet eerst gediscussieerd over posities. Geen strijd over wie de baas moet zijn. En dat is vaak een valkuil ‘power’. Die strijd om status is de dood van innovatie”, vindt Skillman.

AI is een toverwoord

Skillman heeft een rijke loopbaan in verschillende disciplines. Zo heeft hij onder meer gewerkt voor IDEO en Windows. “Ik sta hier nu al tien minuten te vertellen maar ik heb nog niet gezegd over AI. Weten jullie waarom? AI het is een toverwoord. Het kan een afleiding zijn van waarom het echt gaat. Daarbij komt dat de gezondheidszorg de meest complexe discipline waarvoor ik tot nu toe heb gewerkt. Er spelen zoveel belangen een rol en het gaat om de gezondheid van mensen.”

Ook Skillman heeft in zijn werk moeten ‘omdenken’. Hoe past AI in het traject van het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Aan de hand van een paar voorbeelden laat hij bijvoorbeeld zien hoe het water op een statische foto tot beweging komt dankzij AI. Deze ontwikkelingen hebben ook een keerzijde. Een daarvan is dat de input van mensen aan AI kan leiden tot uitkomsten die juist stereotypisch kan zijn. “Dit ethisch aspect van AI mogen we niet vergeten. Wij ontwerpen onze oplossingen die de gezondheid en het welzijn van mensen ten goede komen en om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving. Dat betekent dat we AI-oplossingen moeten ontwerpen die de mensen versterken maar wel met passend, menselijk toezicht.”