Rijndam: videoconsult als alternatief fysieke of belafspraak

5 maart 2020
Vrouw-tablet-video
Apps
Nieuws

Patiënten van revalidatie-instelling Rijndam kunnen binnenkort hun consult met revalidatiearts of behandelaar vanuit huis bijwonen. Rijndam start met het aanbieden van videoconsulten bij patiënten van de polikliniek Neurorevalidatie locatie Westersingel. Het videoconsult moet onder meer sommige controle en telefonische afspraken vervangen.

Het videoconsult moet diverse voordelen opleveren voor zorgprofessional en patiënt. Zo scheelt een dergelijk e-consult reistijd en kan men elkaar toch face-to-face spreken (in tegenstelling tot bij een audio-only telefoongesprek). Dit betekent minder belasting voor patiënten. Daarnaast vindt het gesprek in een voor de patiënt vertrouwde omgeving plaats.

Elkaar in de ogen kijken

Revalidatiearts Markus Wijffels stelt over het videoconsult toe: “Sommige patiënten bel ik en dat kan ik nu vervangen voor een videoconsult. Zo kunnen we elkaar in de ogen kijken en dat is echt van toegevoegde waarde tijdens het consult. Voor mijn patiënten en hun familieleden scheelt het daarnaast ook vooral reistijd en kosten; wel zo patiëntvriendelijk.”

De verbinding tussen patiënt en behandelaar is volgens Rijndam goed beveiligd en eenvoudig in gebruik. Voor het videoconsult wordt gebruik gemaakt van een app, die gratis te downloaden is. De patiënt maakt hierbij gebruik van een smartphone of tablet. Het is voor patiënten ook mogelijk om familieleden of een mantelzorger via de app aan te laten sluiten bij het gesprek.

Videoconsult niet nieuw bij Rijndam

Het videoconsult is bij Rijndam niet volledig nieuw. Rijndam Kinderrevalidatie op locatie De Sitterstraat in Dordrecht zet het al langer in. Ergotherapeuten gebruiken het videoconsult om ouders en kind in hun thuisomgeving te coachen tijdens dagelijkse activiteiten zoals tandenpoetsen en aankleden. Het videoconsult sluit goed aan bij de ambitie van Rijndam om zorg op de juiste plek te verlenen en – daar waar dat kan – de medisch specialistische zorg ook buiten de muren van het revalidatiecentrum te organiseren.

Videoconsulten worden steeds vaker ingezet als alternatief voor telefonische of fysieke consulten. Een dergelijk e-consult kan tegenwoordig net als een fysiek consult gewoon gedeclareerd worden, sinds toezichthouder NZa de regels hiervoor aangepast heeft. In februari meldde Het Groningse Martini Ziekenhuis nog positieve ervaringen met een pilot op het gebied van videoconsulten met diabetespatiënten.