Rijnstate@home breidt thuisbehandeling uit

21 november 2023
Rijnstate-Arnhem
Tweedelijn
Nieuws

Patiënten van Rijnstate in Arnhem met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa kunnen sinds kort het medicijn Vedolizumab ook thuis toedienen. De dienstverlening van Rijnstate@home is hiermee uitgebreid. Op jaarbasis gaat het om zo’n tweehonderd toedieningen. Met het verplaatsen van zorg speel Rijnstate in op het aanbieden van kwalitatief goede zorg aanbieden op de juiste plek.

Om in aanmerking te komen voor de thuisbehandeling moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo krijgen de patiënten eerst vier behandelingen met het medicijn in het ziekenhuis. Als daaruit blijkt dat er geen noemenswaardige klachten en/of bijwerkingen optreden, kan de behandeling verder thuis plaatsvinden. Ook moet het inbrengen van een infuus geen problemen opleveren en dienen patiënten binnen een straal van 25 kilometer van het ziekenhuis te wonen. Als al deze lichten op groen staan, wordt er gestart met het thuis toedienen van de medicatie.  

Voordelen thuisbehandeling

Voorheen was het zo dat patiënten die worden behandeld met Vedolizumab elke zes tot acht weken naar het ziekenhuis komen. Die reizen vervallen wanneer blijkt dat thuistoediening mogelijk is. Patiënten zijn blij hiermee. “Geen reistijd en geen parkeerkosten en snel je normale dagelijkse activiteiten weer kunnen oppakken, noemen patiënten als de grootste voordelen”, vertelt Wendy Heida, verpleegkundig specialist MDL.

Het mobiele teams van Rijnstate@home biedt meer zorg aan huis. Zo gaven in mei 2021 verpleegkundigen uit het mobiel medisch team van ‘Rijnstate@home’ de eerste thuistoedieningen van chemokuren aan patiënten met kanker. Toen dat succesvol bleek, konden ruim een jaar later ook patiënten die in het Rijnstate worden behandeld voor leukemie (bloedkanker) of de beenmergziekte Myelodysplastisch syndroom (MDS), ervoor kiezen om de chemotherapie thuis toegediend te krijgen.

Juiste zorg op de juiste plek

Rijnstate wil patiënten kwalitatief goede zorg aanbieden op de juiste plek: waar de zorg het meest efficiënt is en het best aansluit op hun behoeften. Het landelijke programma ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ staat hierbij centraal. Eén van de drie pijlers binnen dit programma is het verplaatsen van zorg. Met de vergrijzende bevolking en de toegenomen zorgvraag draagt verplaatsen van zorg onder meer bij aan het toegankelijk houden van de zorg. Rijnstate werkt hierin nauw samen met zorgpartners in de regio.