Samenwerking cruciaal in mondiale digitale transformatie

6 juni 2024
Digitalisering
Nieuws

Alain Labrique, directeur van de afdeling Digital Health and Innovation bij de WHO, werkte de eerste tien jaar van zijn werkzame leven in zijn geboorteland Bangladesh. Daar werd hij dagelijks geconfronteerd met de schrijnende werkelijkheid dat met name veel vrouwen en kinderen onnodig stierven, simpelweg omdat er niet beschikt kon worden over bijvoorbeeld digitale toepassingen die notabene wel al bestonden. Hoe Labrique de rest van zijn leven wijdt aan het verbeteren van deze situatie, en waarom hij vindt dat we wereldwijd bereid moeten zijn onze successen te delen, vertelt Labrique in een interview met ICT&health.

Digital Health and Innovation is een relatief nieuwe wetenschappelijke afdeling binnen WHO, ingericht in het kader van de noodzakelijke en gewenste transformatie van het wereldwijde zorglandschap. Het onderdeel is in 2019, vlak voor de Covid-pandemie opgericht, gestoeld op 20 jaar WHO-ervaring in het ondersteunen van landen op het gebied van technologie, met name informatie- en communicatietechnologie. Doel ervan is het verbeteren en versterken van de gezondheidszorg en het algehele welzijn ter plaatse.

“In de loop der jaren is de invulling en betekenis van digitale gezondheidszorg veranderd en heeft het concept zich meer en meer ontwikkeld", stelt Labrique. "Aanvankelijk beperkte het zich tot technieken als videoconsulting, telegeneeskunde en e-health, die relatief los van elkaar ontwikkeld werden. Nu zijn we tot de conclusie gekomen dat dit allemaal valt onder de noemer Digital Health.”

Van experiment naar transformatie

De belangrijkste uitdaging daarbij is voor Labrique het mogelijk maken van de transitie van digitaal experimenteren naar digitale transformatie voor de verschillende belanghebbenden: zoals de financiers van digital health en de mensen die zorgen voor de politieke randvoorwaarden. Maar ook voor de mensen aan de basis. Zij moeten het bewustzijn moeten creëren dat duurzaamheid hem niet zit in kleinschalige ‘verticale’ oplossingen die slechts pleisters op de wonden zijn, maar dat het gaat om het bouwen van een samenhangend ecosysteem.

“Het is met name van cruciaal belang dat regeringen en financiers investeren in overheidsinstellingen die de benodigde digitale transformatie bewaken, volgen en stimuleren", benadrukt Labrique. "Want op dit moment zijn er legio landen die werken met een digital health strategie of blauwdruk, maar er is nergens een instantie binnen de overheden benoemd die de regie voert en verantwoordelijkheid draagt over de digitale transformatie.”

Opbouwen van vertrouwen

Labrique vindt de stap naar digitale transformatie in de zorg een logische, maar ook noodzakelijke evolutionaire ontwikkeling. “Om je verder te kunnen ontwikkelen en te kunnen voldoen aan vragen vanuit de praktijk, moet je experimenteren. Vanuit het experimenteren kun je bewijzen dat iets werkt en van daaruit bouw je vertrouwen op. In 2019 publiceerde de WHO de eerste evidence based richtlijnen voor digitale gezondheidsinterventies. Dat was de eerste keer dat de WHO aanbevelingen deed naar landen inzake hun digitale strategie, onderbouwd met sterke evidence based argumenten, zoals de aanbeveling om videoconsulting in te zetten.”

Lees het hele interview met Alain Labrique in ICT&health 3, die op 14 juni verschijnt. Of kijk hier naar de keynote van Labrique tijdens de ICT&health World Conference afgelopen mei.