Samenwerking leidt tot ’s werelds sterkste MRI-scanner

23 januari 2024
patient on mri machine while two female doctors operating it
Samenwerking
Nieuws

Een samenwerking tussen zeven partners van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, heeft geleid tot een nieuwe MRI-scanner waarmee mensen gedetailleerd kunnen worden onderzocht. Met de sterke MRI-scanner kan worden bekeken wat er gebeurt met de hersenen wanneer mensen ziek worden. Dit is al mogelijk in een vroege fase van een ziekte. Hierdoor hopen de onderzoekers nieuwe opties te vinden voor behandeling en voor mogelijk preventie zodat ingegrepen niet nodig zijn.

In het project DYNAMIC hebben de onderzoekers de eerste MRI-scanner ter wereld gebouwd die een magnetische veldsterkte van 14 tesla heeft. Door de hoge gevoeligheid van de scanner kunnen wetenschappers de hersenen gedetailleerder in beeld brengen, maar kunnen ze ook nieuwe inzichten opdoen in onderzoek naar ziekten in het hele lichaam.

Samenwerking geeft innovatie impuls

Organisaties als Amsterdam UMC, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Spinoza Centre for Neuroimaging werken mee aan de scanner die komt te staan op het terrein van het Radboudumc. De scanner is beschikbaar voor alle wetenschappers in Nederland zodat nieuwe onderzoeksgebieden mogelijk zijn voor de hele wetenschappelijke gemeenschap.

Om innovaties een impuls te geven, wordt op verschillende terreinen samengewerkt. Zo ook in het onderwijs. Om de potentie van Artificial Intelligence (AI) als vernieuwer verder aan te jagen is het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) opgericht. NOLAI is gevestigd aan de Radboud Universiteit waar sinds vorig najaar scholen, wetenschappers en het bedrijfsleven samenwerken. “Een gerichte en doordachte inzet van intelligente technologie biedt kansen om de kwaliteit en de snelheid van innovatie in het onderwijs te verhogen”, zegt wetenschappelijk directeur van NOLAI, Inge Molenaar.

MRI-scanner op afstand

Slimme ontwikkelingen rond MRI-scans tuimelen de afgelopen tijd over elkaar heen. Dankzij AI worden bijvoorbeeld beelden steeds scherper. Ook kan met behulp van large language models een MRI-scanner tegenwoordig ‘gedachten lezen’.

Tijdens de Week van de Verpleegkundigen in België heeft eind vorig jaar het AZ Delta in Roeselare geschiedenis geschreven door de allereerste MRI-scan op afstand in het land uit te voeren. Hoewel de technologie en de software voor dergelijke scans al geruime tijd bestonden, ging de primeur naar dit ziekenhuis. De testpatiënt bevond zich op de radiologieafdeling van het AZ Delta in Roeselare, terwijl de medewerker van de radiologieafdeling de MRI-scanner op een afstand van 50 kilometer bediende vanuit het Kursaal Oostende.