Sint Maartenskliniek gaat voor optimale digitalisering medische formulieren

29 januari 2024
Sint Maartenkliniek
Digitalisering
Nieuws

Het ziekenhuis Sint Maartenskliniek en Open Health Hub hebben een strategische overeenkomst getekend voor drie jaar. Het doel is om samen alle digitale medische formulieren zo optimaal mogelijk te organiseren en beschikbaar te stellen. Er wordt gedurende deze periode onder meer ingezet op het realiseren van een Embedded Form Filler en een FHIR Viewer voor het bekijken van verzamelde patiëntgegevens. Als onderdeel van deze samenwerking wordt Open Health Hub de voorkeursleverancier voor digitale medische vragenlijsten en formulieren bij de Sint Maartenskliniek.

Volgens betrokkenen worden dankzij deze samenwerking de administratieve lasten van de zorgverleners verlicht. Remco Hoogendijk, Manager Projects & Innovation van de Sint Maartenskliniek: "We zijn blij met onze samenwerking met Open Health Hub. Het is een belangrijke stap voorwaarts in het realiseren van een duurzame verlichting van administratieve lasten voor onze zorgmedewerkers en een verbetering van onze dienstverlening voor patiënten." Dankzij het optimaliseren van de digitalisering is er bijvoorbeeld sneller en beter inzicht in patiëntgegevens. Voor de patiënt betekent dit dat hij of zij zich rustig thuis kan voorbereiden door in te loggen in het patiëntportaal.    

Administratieve lasten omlaag

Het omlaag brengen van administratieve lasten is een trending thema in de zorgsector. Op tal van plaatsen werkt men tegenwoordig bijvoorbeeld met slimme spraakgestuurde rapportages en het is hiernaast steeds beter mogelijk om medische gesprekken geautomatiseerd te laten registreren. Ook worden door zorgaanbieders steeds vaker rapportages met kengetallen (deels) automatisch gegenereerd. Een goed voorbeeld is de invultool van KIK-V, die helpt bij het verzamelen van gegevens en het berekenen van de indicatoren personeelssamenstelling en basisveiligheid.

Digitale medische formulieren

Het optimaliseren van de digitalisering van medische formulieren, zoals bij de Sint Maartenskliniek gebeurt, helpt duidelijk ook goed bij het structureel verlagen van de administratieve druk. Zo worden alle formulieren gedigitaliseerd en geïntegreerd in het EPD. Samen gaan de partners voor meer efficiëntie, meer interoperabiliteit en meer digitalisering. De partijen zetten gedurende het drie jaar lopende strategische contract onder meer in op de komst van een white-label 'Embedded Form Filler'.  

Met de invoering van deze Embedded Form Filler kunnen patiënten formulieren direct binnen het bestaande patiëntenportaal invullen. Doordat patiënten hierdoor de administratieve afhandeling thuis al kunnen doen, is er tijdens de afspraak meer tijd voor de daadwerkelijke zorgvraag. 

FHIR-viewer

Hiernaast wordt bij de Maartenskliniek ingezet op het gebruik van een zogeheten FHIR-Viewer. Met die viewer kunnen FHIR-gestructureerde patiëntgegevens, zonder dat er iets hoeft te worden overgetypt, direct en op overzichtelijke wijze worden bekeken. Handig is tot slot dat  vragenlijsten voor het meten van de kwaliteit na een operatie (PROMS), dankzij slimme digitalisering, al thuis kunnen worden ingevuld. Zo wordt het patiëntproces steeds inzichtelijker gemaakt, weet de patiënt steeds waar hij aan toe is en kan de arts de behandeling stapsgewijs verbeteren.