Sterk staaltje e-health bij Rivas spaart 25.000 zorguren

2 mei 2023
rivas
eHealth
Nieuws

Rivas Zorggroep heeft dankzij de inzet van een medicijndispenser en een elektronisch toedieningssysteem het aantal zorguren in de wijkverpleging met 25.000 kunnen verminderen. Dat betekent concreet dat er bijna 350 cliënten per jaar extra kunnen worden geholpen. Hiernaast geeft maar liefst 94% van de collega’s binnen de wijkverpleging aan dat dankzij de elektronische toedienregistratie de medicatieveiligheid duidelijk is toegenomen.

De succesvolle inzet van e-health bij de Rivas Zorgroep  kwam tot stand dankzij een slim opschalingstraject. Een belangrijk succes want e-health heeft óók in de wijkverpleegkunde de toekomst. Bij veel zorgorganisaties is men echter volgens IGJ nog een beetje zoekend naar de manier waarop ze dit op de juiste wijze kunnen doen. Best practices zoals nu dus bij Rivas Zorggroep zijn dus zeer welkom.

Medicijndispenser

Rivas Zorggroep heeft met subsidie uit de regeling Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) twee digitale toepassingen opgeschaald: een medicijndispenser en elektronische toedieningsregistratie met dubbele controle van medicatie op afstand. Naast de winst in termen van zorguren blijkt deze aanpak ook nog bijzonder veilig te zijn. Doordat er over is gegaan op elektronische toedienregistratie blijft info over medicatie altijd actueel. Tevens zorgt de dubbele controle op afstand voor nog meer zekerheid voor patiënten en zorgverleners.

Ook bij andere zorgverleners zijn er de nodige positieve ervaringen met slimme medicijndispensers zoals bij ZuidOostZorg, waar deze handige apparaten tegenwoordig zowel extramuraal als intramuraal worden ingezet. Bij Rivas Zorggroep hebben ze, net als bij ZuidOostzorg, gekozen voor de dispenser van Medido.

Medicijndispenser slaat aan bij Rivas

In de praktijk levert deze medicijndispenser in combinatie met de elektronische toedienregistratie en bijbehorende app niet alleen tot meer efficiency, maar ook tot meer tevreden cliënten en zorgmedewerkers. Ongeveer 85% van de cliënten geeft bijvoorbeeld aan dat zij zich zelfredzamer voelen dankzij Medido en 95% heeft op deze manier zelfs geen hulp meer nodig bij het verkrijgen van medicatie. Dit laatste verklaart ook voor een groot deel de besparing van 25.000 uren die deze slimme vorm van
e-health oplevert.

Judie Slingerland, Adviseur Innovatie bij Rivas Zorggroep vertelt op de website Zorg voor innoveren "dat 94% van de collega’s binnen de wijkverpleging aangeeft dat dankzij de elektronische toedienregistratie de medicatieveiligheid is toegenomen.”

E-health meenemen bij intake

Beide e-health toepassingen maken inmiddels structureel en op grote schaal deel uit van het zorgproces bij de zorggroep. Bij een intake bij een cliënt voor hulp van een wijkverpleegkundige wordt de inzet van een medicijndispenser nu bijvoorbeeld standaard ter sprake gebracht.

In het begin bleek het nog wel eens onwennig om dit structureel mee te nemen bij een intake, maar de wijkteams zijn hier inmiddels goed op ingespeeld.  Yvonne Molenaar-Bok, Verpleegkundige in de wijk bij Rivas Zorgroep vertelt: “Als wij vanuit de wijkverpleging een intake hebben met een nieuwe cliënt, dan kijken wij of het nodig is dat wij de medicatie blijven aanreiken of dat we Medido kunnen inzetten. Soms zetten we bij een cliënt alleen de Medido in, maar we bieden ook combinatiezorg. Daarbij bezoeken we de cliënt voor andere zorgtaken, maar voor de medicatie zetten we de dan wel de medicijndispenser in.”