Subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis

4 juli 2023
Elderly couple in their bedroom
Innovatie
Nieuws

In september opent de tweede ronde van de subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis. Deze regeling, waarvan de eerste ronde zeer succesvol gebleken is, moet bijdragen aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties die het mogelijk maken dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

De subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is bedoeld voor zorgaanbieders of ontwikkelaars van een zorginnovatie die ondersteuning zoeken bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk. De subsidie stelt hen in staat een externe implementatie- en opschalingscoach in te huren en advies in te winnen over de implementatie en opschaling die nodig is om de innovatie verder te brengen in de praktijk van thuiswonende ouderen.

Inzetten subsidieregeling

In totaal is voor de tweede ronde van deze subsidieregeling, net als bij de eerste ronde, een miljoen euro gereserveerd. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is vastgesteld op 10.000 euro (incl. btw), met een maximale looptijd van zes maanden. Organisaties mogen maximaal één aanvraag indienen binnen deze ronde van de subsidieregeling en coaches mogen in deze ronde maximaal aan vijf subsidieaanvragen deelnemen.

De subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis kan ingezet worden voor uitdagingen waarbij een implementatie- en opschalingscoach kan helpen. Enkele voorbeelden van aanvragen voor deze subsidie zijn:

  • Implementatie/opschaling van de medicatiedispenser binnen de wijkverpleging, waarmee ouderen beter in staat worden gesteld zelf regie te houden op hun medicatiegebruik. Dit levert ook een positieve bijdrage aan arbeidsbesparing.
  • Implementatie van het FitThuis beweegprogramma, om nog thuiswonende ouderen met beweegklachten te ondersteunen.
  • Organiseren van multidisciplinaire samenwerkingen binnen gemeenten of regio’s, met als doel ouderen langer thuis te laten wonen.

Voor wie?

De subsidieregeling is bedoel voor aanbieders van ouderenzorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015 en Zvw (binnen de sectoren Wijkverpleging, Geriatrische revalidatiezorg, Paramedische zorg (logopedie, ergotherapie en diëtetiek), Huisartsenzorg, Eerstelijnsverblijf, Geneeskundige zorg voor specifieke groepen (gzsp), Mondzorg en Apothekers). Ook gemeenten, gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en) en ontwikkelaars van een zorginnovatie in samenwerking met één van bovenstaande doelgroepen komen in aanmerking voor deze subsidie.

Aanvragen voor deze nieuwe subsidieregeling kunnen ingediend worden vanaf dinsdag 12 september 2023 14.00 uur tot dinsdag 31 oktober 2023 14.00 uur. Om de aanvraag in te kunnen dienen is een account van het systeem MijnZonMw nodig. Die kunnen hier aangemaakt worden.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Mocht het budget voor de uiterste deadline bereikt zijn, dan sluit de oproep voortijdig. Alle voorwaarden voor indiening zijn terug te vinden in de subsidieoproep die wordt gepubliceerd op 12 september 2023. Het is zaak deze voorwaarden in de subsidieoproep goed door te lezen, want de voorwaarden zijn veranderd t.o.v. vorige rondes.