Succesvolle gegevensuitwisseling via Koppeltaal 2.0

15 december 2023
Computer-Hand
Digitalisering
Nieuws

Het is IT-leveranciers Tenzinger en Minddistrict gelukt om gegevens uit te wisselen volgens de allernieuwste versie van Koppeltaal. De twee leveranciers van elektronische patiënten dossiers (EPD) en e-Healthprogramma’s hebben laten zien dat ze volgens de voorgeschreven regels data-uitwisseling kunnen realiseren. Beide organisaties ontvingen daarvoor een certificaat van acceptatie van VZVZ. De nieuwe versie van Koppeltaal voldoet aan de eisen die worden gesteld aan eenheid van taal, techniek en veiligheid.

De nieuwe versie van Koppeltaal levert bovendien een standaard op die in meerdere zorgsectoren kan worden ingezet. Deze eerste gegevensuitwisseling is het resultaat van de samenwerking van leveranciers, zorgaanbieders en VZVZ om een flinke technische update van de standaard Koppeltaal te realiseren. Op dit moment wordt Koppeltaal alleen gebruikt in de GGZ. Projectleider Pascal Buesink is opgetogen over de geboekte resultaten. “Belangrijke uitgangspunten uit het Integraal Zorgakkoord (IZA), zoals het terugdringen van administratielast, het leveren van best-passende zorg en versimpeling van gegevensuitwisseling worden nu volop ondersteund door Koppeltaal.”

Koppeltaal 2.0 verbindt

Koppeltaal zorgt voor een soepele verbinding tussen zorgverlener en patiënt bij digitale en hybride zorg. Zo kunnen behandelaren in hun eigen digitale omgeving blijven om online taken toe te wijzen en de voortgang van hun patiënt te volgen. Patiënten kunnen de acties makkelijk oppakken, ook als deze taken vanuit verschillende behandelingen zijn toegekend.

Ook kan met Koppeltaal verschillende soorten gegevens worden uitgewisseld, zoals: gegevens van de cliënt en de behandelaar en de uitwisseling van status- en resultaatberichten. VZVZ heeft de Koppeltaal 2.0 standaard afgelopen zomer gelanceerd nadat eerder de lancering was uitgesteld.

Snel door Eenheid van Taal

De zorgaanbieders van Tenzinger en Minddistrict stappen de komende maand over op de nieuwe versie van Koppeltaal. Dat biedt volgens Pascal Buesink voordelen op de korte en op de lange termijn. Vergeleken met de vorige versie gaat op de korte termijn de gegevensuitwisseling beter door de afgedwongen ‘Eenheid van Taal’.

Daarnaast is de gegevensuitwisseling veel minder belastend voor de systemen omdat de overgedragen informatie tot een minimum wordt beperkt. Voor de langere termijn ligt er volgens Buesink een prachtige basis om het aantal gebruiksmogelijkheden van Koppeltaal uit te breiden. Voorbeelden hiervan zijn het automatisch terugschrijven van vragenlijstgegevens naar het EPD of het intakegesprek.

Toekomstbestendige opvolger

Koppeltaal 2.0 is de toekomstbestendige opvolger van de huidige release Koppeltaal 1.3. De sterke technische basis biedt volop ruimte voor nieuwe functionaliteiten én is minder complex om te ontwikkelen. Daarmee positioneert Koppeltaal zich tussen andere standaarden, zoals MedMij en AORTA/LSP.

Het is nu makkelijker om elementen van andere afsprakenstelsels opnieuw te gebruiken. Dat biedt volgens Buesink voordelen voor zorgaanbieders en hun leveranciers: “Leveranciers hoeven minder te bouwen als zij hun applicaties in meerdere afsprakenstelsels willen aanbieden. Dat biedt meer ruimte voor beiden om betere oplossingen en daarmee betere zorg mogelijk te maken.”

Meer leveranciers volgen

Tenzinger en Minddistrict maken nog voor de kerst ingebruikname mogelijk voor hun gezamenlijke zorgaanbieders. De verwachting is dat Therapieland en Avinty, eveneens IT-deelnemers van de Koppeltaal-community, in januari volgen. Ook is er momenteel een andere groep leveranciers begonnen met het inbouwen van de nieuwe Koppeltaal-versie. De verwachting is dat hun oplossingen in de loop van 2024 beschikbaar zijn om uit te wisselen met Koppeltaal.