Thuisarts.nl voortaan bruikbaar voor mensen met beperking

13 december 2019
doof-patient
Databeschikbaarheid
Nieuws

De informatieve website Thuisarts.nl van brancheorganisatie NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap) heeft het Certificaat van toegankelijkheid gekregen. Dat betekent dat de website voldoet aan drempelvrij niveau 2 (AA) van het Waarmerk drempelvrij.nl en dus toegankelijk voor mensen met onder meer een visuele of gehoorbeperking.

Thuisarts.nl telt zo’n 4,7 miljoen bezoekers per maand. Het is daarmee volgens het NHG de best bezochte website met onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie. Het genootschap noemt het belangrijk dat ook mensen met een beperking (zoals doofheid en blindheid) goed gebruik kunnen maken van de website. Het NHG stelt hier constant aan te werken: bij het ontwerpen, bouwen en maken van de informatie (teksten, films) wordt rekening gehouden met mensen met een beperking.

Website bruikbaar voor mensen met beperking

Elk jaar testen deskundigen Thuisarts.nl op toegankelijkheid. Eventuele problemen die daaruit komen, worden opgelost. Daarnaast zorgt het NHG ervoor op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen om websites bruikbaar te houden voor mensen met een beperking.

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de eisen voor designers en ontwikkelaars van websites. Die zorgen ervoor dat websites bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Het Waarmerk drempelvrij.nl is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. In totaal zijn er 3 niveau's, maar het volledig voldoen aan Level AAA (niveau 3) is meestal niet nodig.

Regelmatig uitbreiding Thuisarts.nl

Thuisarts.nl breidt regelmatig uit met informatie en functionaliteiten. De website heeft eerder deze maand nog ‘Testen op prostaatkanker?’ als nieuwe keuzehulp aan zijn website toegevoegd. Deze keuzehulp helpt mannen die hierover vragen hebben een weloverwogen keuze te maken.

Halverwege november werd de site uitgebreid met informatie en adviezen voor patiënten en naasten over vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase. Eind oktober werd bekend dat er informatie werd toegevoegd over medisch-specialistische aandoeningen die in het ziekenhuis worden behandeld.

Website over opiaten

Het NHG lanceerde afgelopen oktober ook een nieuwe informatieve website: Opiaten.nl. Daarop is onafhankelijke informatie te vinden over opioïden, zowel voor patiënten als zorgverleners. Doel van de nieuwe website is het bevorderen van een verantwoord en veilig gebruik van opioïde pijnstillers. Tot en met 2017 is het voorschrijven van opioïden in Nederland fors toegenomen. Het NHG scherpte vorig jaar de NHG-Standaard Pijn aan om de huisarts te ondersteunen bij het voorkomen van onnodig gebruik van opioïden.