TU Delft over zorgtransformatie en human centered AI

4 april 2024
Kunstmatige intelligentie 4
AI
Nieuws

Tijdens de ICT&health World Conference kan de TU Delft natuurlijk niet ontbreken. Prof. Dr. ir. Maaike Kleinsmann en Prof. Dr. Ir. Alessandro Bozzon spreken er over digital design for health waarbij de kennis op het gebied van human centered AI centraal staat.

“De kennis van onze presentatie is dat de (digitale) zorgtransformatie vraagt om een holistische benadering waarin er een koppeling is gewenst tussen het zorgsysteem, het sociale domein en ICT/digitale technologie. Daarbij kiezen wij een benadering waarbij de sociale – en de technische veranderopgaven parallel aanpakken. De kern van wat we ontwikkelen zijn de zorgpaden die worden ondersteund door AI”, vertelt Kleinsmann.

Human centered AI

Dergelijke paden kunnen volgens haar de verschillende sociale en technische aspecten van de systeemtransformatie verbinden. Ook dragen ze bij aan de ontwikkeling van persoonlijke en passende zorg. De ontwerpmethode waarover Kleinsmann spreekt wordt ook wel ‘co-creatieve squads genoemd. De naam zegt het al, deze methode is bij uitstek geschikt om paden te creëren samen met zeer diverse stakeholders. “De co-creatieve squads bevorderen de samenwerking en zijn een mensgerichte aanpak voor de transformatie voor:

  • de inrichting van het lijn overstijgende gezondheids- en zorgpad dat past bij de burger/patiënt en de (informele) zorgverlener.
  • de human centered AI en infrastructuur die de gezondheids/zorgpaden ondersteunen.

We zullen het bovenstaande toelichten met voorbeelden uit de praktijk”, licht Bozzon toe.

Fundament voor digitale zorgtransformatie

Kleinsmann en Bozzon vertellen in Maastricht over de menselijke maat die wordt gebruikt bij de zorgtransformatie vanuit het systeemperspectief co-creatieve squads. Met andere woorden: bij de TU Delft wordt er ontworpen voor mensen op de werkvloer en voor de patiënt. De technologie die hierbij wordt gebruikt is ondersteunend. Bezoekers van de lezing van Kleinsmann en Bozzon bezoeken kunnen onder meer verwachten dat ze meer gaan horen over de integrale gezondheidspaden.

“Die zijn het fundament voor (digitale) transformatie en de samenwerking tussen de zorg en het sociale domein. Ook vertellen ze over de noodzaak voor een landelijk data- en infrastructuur om persoonlijke en passende zorg te kunnen ontwerpen. Human centered AI is daarbij een ondersteunende, digitale oplossing. Het gaat de relatie tussen burger/patiënt en de zorgverleners versterken waardoor ook de gezondheidsverschillen gaan verkleinen. Bovendien zijn co-creative squads een goede methode om de digitale transformatie te versnellen en de samenwerking in de regio’s te bevorderen”, legt Kleinsmann uit.

Onlangs ontving het AI-COMPASS consortium, onder leiding van TU Delft, een financiering van NWO voor onderzoek naar het inzetten van human centered AI in crisissituaties.