Value Based HealthCare

1 september 2018
Value-Based-Healthcare
Digitalisering
Blog

Nee, deze blog gaat niet over verzekeraars die slechts willen betalen als zorginterventies ook daadwerkelijk bewezen resultaat hebben. Bij Value Based Healthcare (VBHC) gaat het echt om de essentiële patiëntwaarden van onze preventieve en curatieve gezondheidszorg. Daaronder vallen de de kwaliteit van leven, echte zorg op maat van de cliënt, gewoon een betere gezondheidszorg en de beheersbare kosten.

Bij VBHC draait het met name om het nemen van beslissingen op basis van de juiste informatie en meetgegevens. Daarbij spelen in de e-health datagestuurde en/of ondersteunende beslissingssystemen, het visualiseren van profielen en kunstmatige intelligentie een steeds belangrijker rol.

Volop in ontwikkeling

Een value based benadering van bedrijfsprocessen en management bestaat al langer in de zakelijke en industriële wereld. Daarbij gaat het naaste de kostenbeheersing dan met name over de (meer-)waarde bij productie ,marketing, bereikte resultaten en ook het milieu op langere termijn. Toyota had in 1980 al een Total Quality Management-programma. Wat de gezondheidszorg betreft begint het eigenlijk allemaal pas goed in 2006 met Professor Michael Porter van de Harvard Universiteit. Hij publiceerde over het opnieuw definiëren van de zorg compleet met zijn kostenmodel. En later ook over de koppeling daarvan aan de ICT. Die ICT blijkt echter nogal eens te weerbarstig en remmend te werken. Dat moet beter. In ieder geval nopen de snelle ontwikkeling van kennis, medische technologieën, een langere levensverwachting en de gigantisch oplopende zorgkosten  tot een geheel andere aanpak van de essentiële gezondheids- en kosten-waarden.

Meetbaar Beter

In Nederland is o.a. de Erasmus Universiteit heel actief met dit onderwerp. Alle zeven de topklinische ziekenhuizen participeren onder de paraplu van de ziekenhuisgroep Santeon in VBHC-initiatieven. Het programma Meetbaar Beter is gericht op  gericht op onder meer longkanker, prostaatkanker, darmkanker en borstkanker. Uitbreiding naar preventie en zorg in de slimme wijk of stad (Smart community care)  is in gang gezet. En Nederland neemt deel aan internationale VBHC-werkgroepen. Het Nederlands Hart Netwerk won de Value-Based Health Care Prize 2018.

Waarde gedreven zorg

Een andere term voor VBHC is waarde gedreven (gezondheids-) zorg, Aardig gevonden is Value2Health. Dat schept meteen de vraag om welke waarden het dan wel allemaal niet gaat? Alleen de kosten per patiënt? Pure empirische waarden uit onderzoek en de literatuur We hadden toch ook al Evidence Based (EB)? Inmiddels is EB al deels overgenomen door datascience met Big en Deel Data. Of de juiste meerwaarden en parameters? Meten is weten, En gissen is missen. Maar hoe zit het dan met het inschatten van de waarschijnlijkheid t.o.v. de klinische blik en het onderbuikgevoel? Anticiperende en patroon- herkende AI kan daar bij ondersteunen. Oorspronkelijk ging het om de zogenaamde patiëntwaarde. Dat is de patiëntuitkomsten van belang voor hem of haar gedeeld door de kosten om deze uitkomsten te leveren. Tegenwoordig gaat het bij voorkeur tevens om de maatschappelijke, economische en duurzaamheids-waarden.

Kwaliteit van leven

Naast de waarden van de cijfers en beslissingsondersteunende e-systemen krijg je ook te maken met de kwaliteit van leven voor de patiënt / cliënt. Die valt niet echt nauwkeurig te meten maar je kan deze wel in subjectieve patiëntwaarden uitdrukken. Dan kom je op het gebied van het concept van de positieve gezondheid. Het gebruik maken van de sterke kanten om de zwakkere verziekende factoren te compenseren. E-health is inmiddels al sterk geworden in begeleidende en coachende apps, wearables, robotica & domotica met hospitality (De omgeving past zich aan op de cliënt)  en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)  in het e-dossier. Zo’n 66-70% van de bevolking ziet hierin een meerwaarde, De cliënt neemt zelf (deels) de regie op basis van het PGO. Dat is voor haar of hem en ook de behandelaar heel waardevol. Ook interessant voor het kostenplaatje. Geen onnodige of weinig opleverende interventies meer. De patiënt kiest bewust in de zorg. En kan bovendien dankzij de hospitality, domotica en robotica veel langer thuis en op het werk goed blijven functioneren.

Duurzaamheid

Relatief nieuw is de duurzaamheid. Ook wel sustainable Healthcare genoemd. Een omslag naar value based preventie en adequate ketenzorg bespaart tientallen miljarden. Niet alleen in de gezondheidszorg maar ook aan maatschappelijke kosten, de economie en ons milieu. Dan de groene zorg. Het is toch van de gekke als we niets doen aan ziekmakende voedingspatronen gekoppeld aan megavoedingsindustie, ongezonde leefstijlen, onnodige medicatie, te veel stress bij het werk of studie, fijnstof en een toxisch milieu. Dat hoort niet achteraf op het bordje van de curatieve zorg maar bij de preventie rondom de cliënt. Kortom groene zorg voor het leven!

Verbeterprocessen

Een belangrijke tak van de VBHC betreft verbeterprocessen. Het in kaart brengen wat wij eigenlijk waarom doen. Wat er mis gaat en hoe dat voorkomen kan worden. Hoe zorgverleners elkaar aanspreken en intensief bezig zijn met continue zorgverbetering. Daarvoor zijn er inmiddels diverse e-systemen op de markt. Bijvoorbeeld Clinical Audit-modules met dashboardfunctie (Monitort hoe het loopt en waar de knelpunten zitten). En niet te vergeten de inbreng van de cliënt / patiënt zelf. Naast die bij shared decision making via e-health ook de verantwoordelijk makende eigen regie.

Het belang voor de verzekeraar

De juiste zorgwaarden tegen verantwoorde en beheersbare kosten. Dat klinkt zorgverzekeraars toch als muziek in de oren? Daarom willen zij daar ook graag met de zorgaanbieders en klanten mee aan te slag. Er zijn al een aantal landelijke initiatieven en er wordt hier en daar nog flink op gebroed. Gezien de kostenontwikkelingen en het gebrek aan mankracht is de noodzaak  VBHC in deze een voldongen feit.

Hot Topic

Wie even een kijkje neemt bij wat er allemaal over VBHC in aanbieding is ontdekt een kleine hausse aan cursussen, masterklassen, systemen en publicaties. Aanvankelijk ging het nog om eerstelijnszorg en ziekenhuizen. Dat is inmiddels verandert door vergaande samenwerking met de nuldelijnszorg, preventieve organisaties zoals de GGD en wijkteams, gemeenten, universiteiten, verzekeraars en farmaceutische industrie, Er zijn zelfs ware brainbelts ontstaan. Kortom VBHC heeft de onontkoombare toekomst.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet te lang en meld u snel aan want op is op!