Vilans onderzoekt effectiviteit verpleegoproepsystemen  

wo 20 april 2022 - 09:30
oproepsysteem-scaled
Innovatie
Nieuws

Een verkenning van effectiviteit van verpleegoproepsystemen in de somatische zorg is het doel van een project van de zorgorganisaties Mijzo, Thebe en De Leyhoeve. Een eerste fase omvatte een verkenning bij in totaal vier locaties, die vorig jaar is uitgevoerd door Vilans. Na deze verkenning worden nu verbeteringen uitgeprobeerd zoals persoonsgerichte zorg op basis van data en het waar nodig inzetten van mobiele pols-halszenders.

Verpleegoproepsystemen bestaan al sinds de tweede helft van de vorige eeuw. Die relatief oude technologie is nu eens uitgebreid onder de loep genomen in Midden Brabant door Vilans op vier zorglocaties van Mijzo, Thebe en de Leyhoeve. Op basis van de uitkomsten van de verkenning wordt op een aantal locaties geprobeerd om de inzet van de verpleegoproepsystemen te optimaliseren.  

Verpleegoproepsystemen: van belletje naar sensoren  

Hoewel het verpleegoproepsysteem al bijna ruim 70 kaar bestaat, heeft het wel degelijke stilletjes een revolutie doorgemaakt. Vijftig jaar geleden waren de rode knop, de lamp en het belletje gemeengoed. Nu staat geavanceerde software met sensoren de verpleegkundige bij in het bepalen welke patiënt, welke zorg op welk moment nodig heeft. Oproepsystemen zijn niet alleen stiller, maar vooral effectiever voor verpleegkundigen. Aan de andere kant zijn er nog nauwelijks verkenningen of onderzoeken gedaan naar de effectiviteit en verbetermogelijkheden met betrekking tot deze zorgtechnologie.

Interventies op onderzochte locaties

Vier zorginstellingen in Midden-Brabant hebben daarom de handschoen opgepakt en bekeken hoe de verpleegoproepsystemen in de somatische ouderenzorg beter kunnen functioneren. Inmiddels is het project in zijn tweede fase, waarbij op basis van de uitkomsten van de verkenning interventies worden uitgeprobeerd op de onderzochte locaties. Allereerst wordt er persoonsgerichte zorg uitgeprobeerd op basis van data. De verkenning wees uit dat een beperkt deel van de cliënten veruit de meeste oproepen genereert. In multidisciplinair overleg wordt nu bekeken hoe de 'veel-bellers' effectiever kunnen worden geholpen.

Draadloze pols-halszender als alternatief

Het bleek bijvoorbeeld dat bij 35% van de cliënten één spreekluisterverbinding in de wand niet afdoende bruikbaar was. Voor die groep is de inzet van een mobiele pols-halszender met een draadloos systeem misschien een beter alternatief. Bij een aantal van de onderzochte locaties was is er duidelijk sprake van meldingsdruk die veroorzaakt wordt door de inzet van sensortechnologie bij bewoners met dementie. Er wordt bekeken op welke manier daar iets aan gedaan kan worden zonder dat het patiëntbelang in het geding komt. Meer uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden in de  samenvatting ‘Verkenning verpleegoproep somatiek Midden-Brabant’. Binnenkort worden de resultaten van de interventies op de vier locaties bekendgemaakt en welk vervolg dit project krijgt.