Voorzitters zorgorganisaties over welzijn en ouderenzorg

di 25 juni 2024 - 14:00
Ouderenzorg
Nieuws

Met het groeiend personeelstekort in de zorg en een vergrijzende bevolking dat beiden tot een hoge werkdruk leidt, is voor het WNL-programma ‘Haagse Lobby’ aanleiding genoeg om enkele voorzitters van zorgorganisaties te bevragen. Op NPO Radio 1 spraken ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken, KNMG-voorzitter René Héman en gezondheidseconoom Marcel Canoy onder onder meer de plannen in het hoofdlijnenakkoord van de coalitiepartijen voor de zorg.

Met de vergrijzing in Nederland te beginnen: ActiZ-voorzitter Westerlaken gaf aan dat er nog altijd veel meer goede huisvesting voor ouderen nodig is. Hoewel het erop lijkt dat het nieuwe kabinet daarop wil blijven inzetten, is het volgens Westerlaken ook nodig dat we meer samenzorg organiseren. Volgens haar is het nodig om mantelzorg beter te waarderen en zorgverlof mogelijk te maken. Westerlaken hield in de uitzending ook een pleidooi voor betere beloning van zorgverleners: “Nog altijd verdienen sommige zorgprofessionals minder dan mensen met een vergelijkbare opleiding in een andere sector.”

Kansen en mogelijkheden

Er is volgens zowel René Héman (KNMG), gezondheidseconoom Marcel Canoy als Anneke Westerlaken werk aan de winkel. Westerlaken zegt daarover: “We moeten niet weglopen voor sommige keuzes die nodig zijn om zorg voor de meeste kwetsbaren beschikbaar te houden.” Ze stelt ook dat het niet altijd ‘minder en slechter’ wordt. Volgens haar is dat in de ouderenzorg niet het geval: “Er komt nu een generatie ouderen aan die op een andere manier hun leven wil leiden. Dat biedt kansen en mogelijkheden.”

Ouderenzorg is welzijn

Marcel Canoy sluit daaropaan en zegt dat een deel van ouderenzorg welzijn is. En kan volgens hem goed door buurt of vrijwilligers worden gedaan als dat goed is geregeld. Hij voegt bovendien toe dat als er een arbeidsmarkttekort is het belangrijk is om geen overbodige dingen te doen. Héman vult aan dat veel patiënten die zich bij de huisarts melden, problemen ervaren op het vlak van welzijn of in het sociaal domein, bijvoorbeeld schuldenproblematiek. “Onbegrijpelijk dat juist op dat soort vlakken het hoofdlijnenakkoord lijkt te bezuinigen”, aldus Héman in de uitzending.

Informele zorg

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving stuurde begin maart 2024 een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het ernstige personeelstekort in de zorg. Opvallend is dat er met name een pleidooi wordt gehouden voor het structureel inbedden van informele zorg binnen de zorgsector en een lans wordt gebroken voor zij-instromers. Hoewel er in de brief geen expliciete focus ligt op technologie, onderkent het advies wél impliciet de potentie van digitalisering om de arbeidsmarktproblematiek aan te pakken. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan automatisering van medische rapportage of digitale ondersteuning van mantelzorgers.