VUmc en AMC bieden patiënten vanaf juni direct online toegang tot resultaten

vr 23 maart 2018 - 09:41
vrouw-tablet-2099466_960_720
Onderzoek
Nieuws

Het VUmc gaat patiënten voortaan direct toegang bieden tot de uitkomsten van onderzoeksresultaten zoals labuitslagen. Dat heeft het Academisch ziekenhuis besloten. Vanaf 4 juni 2018 is het mogelijk voor patiënten om de resultaten in te zien in Mijn Dossier, waarmee zij toegang hebben tot hun medische gegevens via het patientenportaal van het VUmc.

'Het was de wens van veel patiënten om onderzoeksresultaten sneller te kunnen inzien. 'De raden van bestuur en andere betrokkenen zijn hierover met elkaar in gesprek gegaan. Tijdens deze gesprekken bleek al snel dat iedereen de wens begrijpt. Er is een besluit genomen: vanaf 4 juni 2018 zijn uw onderzoeksresultaten direct zichtbaar in Mijn Dossier. Iedereen is het erover eens dat deze overgang tijd nodig heeft. De startdatum 4 juni 2018 geeft ons de tijd om ons voor te bereiden.'

Patientenfederatie: direct onderzoeksresultaten inzien

Het besluit van het academisch ziekenhuis volgt op een oproep van Patiëntenfederatie Nederland aan ziekenhuizen om patiënten de mogelijkheid te bieden hun uitslagen en labwaarden direct in te zien, of met vertraging. Nu gebeurt dat nog nauwelijks. Directeur Dianda Veldman van de federatie stelde in februari dat steeds meer ziekenhuizen op een patiëntenportaal gegevens zoals testuitslagen en labwaarden tonen. Zo biedt het Utrechtse Diakonessenhuis sinds december 2017 dergelijke gegevens aan zowel arts als patiënt aan. Veel ziekenhuizen bouwen echter een wachttijd in van een week. In die tijd kunnen artsen de uitslagen duiden. Maar de Patiëntenfederatie vindt die gedwongen wachttijd een vorm van betutteling. Patiëntenfederatie Nederland kiest principieel voor een oplossing waarbij patiënten die dat willen alle uitslagen direct moeten kunnen inzien, zo schreef Veldman in de open brief aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

NVZ: ziekenhuizen maken zorgvuldige afweging

Volgens Sander Gerritsen, directeur van brancheorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), onderschrijven ziekenhuizen het belang van overleg met patiënten over de inrichting en het gebruik van patiëntenportalen. De NVZ-directeur stelt dat zorginstellingen samen met dokters intensief gesprekken voeren met cliëntenraden en patiëntenpanels inrichten  in om te horen wat de doelgroep belangrijk vindt in een portaal. Ziekenhuizen en categorale instellingen maken volgens hem na overleg met cliëntenraden en patiënten een zorgvuldige afweging om medische gegevens direct toegankelijk te maken, of om daar een vertragingstijd van maximaal zeven werkdagen voor in te richten.