VZVZ en DXC verlengen samenwerking LSP

20 februari 2020
Dokter-patient
Samenwerking
Nieuws

VZVZ en DXC zijn onlangs een meerjarige contractverlenging voor hun samenwerking in het Landelijk Schakelpunt (LSP) overeengekomen. VZVZ is verantwoordelijk voor de uitwisseling via het LSP. DXC Technology is verantwoordelijk voor het 24/7 beheer en de doorontwikkeling van het platform voor gegevensuitwisseling.

Het LSP verwerkt jaarlijks meer dan 600 miljoen berichten die op regionaal niveau worden verstuurd tussen huisartsen en apotheken. Inmiddels hebben al ruim 14,1 miljoen Nederlanders toestemming gegeven voor de veilige en betrouwbare uitwisseling van medische gegevens. DXC is de regievoerder bij het LSP en VZVZ biedt continuïteit en innovatiekracht, zo stellen de twee partijen.

DXC werkt voor het beheer en de doorontwikkeling samen met Visma Connect dat gespecialiseerd is in keteninformatisering en oplossingen op het vlak van autorisatie via machtigingenbeleid voor de overheid.

Het LSP werd in 2005 door DXC ontwikkeld aan de hand van architectuurvereisten van de overheid. Die stelden als voorwaarde dat patiëntgegevens alleen na toestemming van de patiënt door zorgprofessionals kunnen worden ingezien. De afgelopen jaren is volop gewerkt aan de doorontwikkeling van de LSP ketenzorg.

Samenwerking is ook kennis delen

“De omgeving kent al sinds 2005 ononderbroken een extreem hoge beschikbaarheid. Dit is van cruciaal belang voor zorgverleners, die altijd de beschikbaarheid hebben over essentiële medische gegevens. DXC is voor ons een zeer betrouwbare IT-dienstverlener", aldus Joris Smits, Manager Operations bij VZVZ.

Algemeen Directeur Nederland van DXC Technology voegt daar aan toe: “Deze overeenkomst is voor DXC de bevestiging van onze hoge kwaliteit van dienstverlening en de bevestiging van onze strategie op het vlak van partnerships met andere IT-partijen in het ecosysteem."

“De zorg is een sector in beweging, zeker waar het gaat om de verwachtingen rond het veilig en vertrouwd delen van informatie. Onze kennis over (de techniek van het) delen van data in ketens zetten we graag in voor VZVZ", zegt Coen Egberink, Managing Director Visma Connect.