West-Friesland levert bruggenbouwers techniek en zorg

ma 29 maart 2021 - 13:30
Blog-Jolanda-Buwalda
Samenwerking
Blog

In oktober 2020 begon de post-hbo leergang ‘Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie’. Een leergang, voortgekomen uit het samenwerkingsverband Talent Academy Westfriesland. Het ActieLeernetwerk vanuit VWS is zeer enthousiast over het project en heeft het initiatief benoemd tot Koploper. De eerstkomende editie van ICT&health gaat in op het ontstaan van de leergang, de toegevoegde waarde van mensen die kunnen bijdragen aan innovaties in Zorg en Welzijn met technologie, en ervaringen van deelnemers en docenten.

Als je (zoals wij bij Omring) al jaren bezig bent met innovatieroutines, technologie en digitalisering vanuit meerwaarde voor professionals en burgers, is het kicken als in West-Friesland zo’n post HBO opleiding Zorg&Welzijn met technologie van start gaat. Omring werkt hiervoor samen met InHolland, collega VVT-organisatie WilgaerdenLeekerweideGroep en het bedrijfsleven. West-Friesland is de eerste regio die zelfstandig vanuit eigen initiatief en middelen een dergelijke post HBO heeft ontwikkeld met een HBO-aanbieder. Er zijn elders al wel masters ontwikkeld.

De kracht van de opleiding is erin gelegen dat we radicaal vernieuwen met het onderwijs. Dat wil zeggen dat het de praktijk een leer- en opleidingsonderzoeks-omgeving wordt. Het beoogde resultaat van de leergang is dat zorgprofessionals als ‘bruggenbouwer’ opereren tussen de domeinen zorg/welzijn en (ICT)techniek. Dat hier al tijdens de opleiding stappen in worden gezet, blijkt uit de reacties van studenten. Doordat de studenten met de opleiding bezig zijn, worden zij meer betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van technologie binnen hun organisatie.

Coproductie

Het lesprogramma is tot stand gekomen middels een coproductie tussen docenten en beoogde leerlingen/profs, gebruikmakend vanuit de – inmiddels vele - lessons learned. Oftewel: vanuit praktijkbevindingen, zodat innovatie geen innoflatie gaat worden. Hierbij is het woord innovatie aan inflatie onderhevig, omdat er geen sprake is van een innovatief of vernieuwend, maar nieuw of vernieuwd product. Vaak zijn de kosten ook extra hoog omdat oud niet voor nieuw wordt ingewisseld en de twee naast elkaar blijven bestaan. Doelen zoals betere zorg en minder werkdruk worden zo niet bereikt.

De basis van de gezamenlijke leergang is hoe we van digitaal experimenteren, digitaal worden en blijven. Dit ook vanuit het besef dat digitalisering niet bestaat uit een verzameling van losse speeltjes (toys) voor boys & girls alleen. Nee, elke digitale toepassing, elke dienst, maakt deel uit van een meerjarenvisie en past in een groter raamwerk om zorg te vernieuwen in al zijn facetten.

Uitgangspunten

Cruciaal daarbij is dat het uitgangspunt van een opleiding altijd de behoefte en vragen vanuit burger én klantperspectief is. Dus dat gebruikersvriendelijkheid, adaptief vermogen en ontzorgen hoog in het vaandel staan. Een ander cruciaal vertrekpunt is ook dat de relatie tussen professional en client onvervreemdbaar is.

Formele en informele zorg beschouwen wij bij Omring als een coproductie (zoals ook de samenwerking met onder meer InHolland). Zo’n coproductie kan een boost krijgen door gebruik van slimme technologie en infrastructuur. Een mooie bijvangst is dat we in West Friesland een pact met zeven gemeenten hebben, waarbij ook het maatschappelijk middenveld samenwerkt aan grote thema’s zoals mobiliteit, duurzaamheid, vestigingsklimaat, onderwijs, arbeidsmarkt.

Het Pact 7.1 West-Friesland heeft een aantal grote onderwerpen zoals welvaart en welzijn, sociaal beleid en klimaat tot intergemeentelijke speerpunten gemaakt - in relatie met het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Dit initiatief draagt ook bij aan de cross overs met arbeidsmarkt, vestigingsklimaat en onderwijs. Kortom: het versterkt elkaar ook in het kader van meerjarenperspectief en verankering en kan opmaat zijn om ook regulier HBO-onderwijs naar West-Friesland te krijgen.

Met de komst van onze post HBO leergang - en mogelijk ook een bachelor en master-opleiding - investeren we vanuit de VVT in het binden en boeien van jonge mensen in onze regio, in werkgelegenheid vanuit het adagium werken=leren=werken. Ook bouwen we aan we intersectorale cross overs. Tot slot doen we een beroep op het realiseren van passende huisvesting voor jong en oud en dragen we bij aan een (digi)infrastructuur.

Enorme triple helix West-Friesland

Al met al een enorme triple helix 1 en een sterk staaltje van Public Private partnership. De post-HBO leergang IZWT is een aanwinst voor het aanbod aan zorg gerelateerd onderwijs binnen de regio. De opstart van een tweede groep wordt dan ook binnenkort in gang gezet.

Lees meer over de post HBO leergang in ICT&health 2, dat op 15 april verschijnt.

1 Het triple helix-innovatiemodel verwijst naar een reeks interacties tussen de academische wereld, de industrie en de overheid om de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen, zoals beschreven in concepten zoals de kenniseconomie en kennismaatschappij.