Zorgverzekeraars verbeteren aanpak wachttijden

di 24 december 2019 - 15:10
Wachtkamer
Zorgverzekeraar
Nieuws

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert in haar jaarrapport over 2019 dat zorgverzekeraars het afgelopen haar de aanpak van wachttijden verbeterd hebben. Deze verbetering komt nadat de NZa in het voorjaar van 2019 nog constateerde dat zorgverzekeraars meer konden, en moesten doen om verzekerden tijdig de zorg te bieden die ze nodig hebben.

Daarbij werd gekeken naar het terugdringen van wachttijden bij zowel de geestelijke als de medisch specialistische gezondheidszorg. “Dit is allereerst heel mooi nieuws voor verzekerden en zorgverleners. Het is het goed om te zien dat de inspanningen van de zorgverzekeraars in de afgelopen maanden ook écht vruchten afwerpen”, zegt Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland.

Wachttijden korter en beter onder controle

De NZa riep zorgverzekeraars begin dit jaar nogmaals op verbeteringen te realiseren op drie punten:

  • scherper zicht op de aard, omvang en de ontwikkeling van wachttijden;
  • actieve inzet om wachttijden te beperken daar waar de knelpunten het grootst zijn;
  • evaluatie van de effectiviteit van de wachtlijstbemiddeling en de gemaakte afspraken met zorgaanbieders.

"Daar zijn zorgverzekeraars serieus mee aan de slag gegaan", aldus Petra van Holst. De NZa concludeert in haar rapport over 2019 dat de zorgverzekeraars op twee van de drie punten een positieve ontwikkeling hebben laten zien.

  • Zorgverzekeraars hebben beter inzicht in de aard, omvang en ontwikkeling van wachttijden gekregen.
  • Zorgverzekeraars zetten zich actief in om wachtlijsten te beperken daar waar de knelpunten het grootst zijn. Het aantal zorgverzekeraars dat concrete afspraken maakt met aanbieders (of gaat maken in de contracten voor 2020) om te zorgen dat de verzekerde binnen de Treeknorm de benodigde zorg ontvangt is toegenomen. Ook zien we bij een aantal zorgverzekeraars dat de afspraken verder worden geconcretiseerd.

Evaluatie nog aan verbetering onderhevig

Toch is het nog niet allemaal rozengeur. De NZa stelt dat een aantal zorgverzekeraars nog onvoldoende vooruitgang geboekt hebben met betrekking tot het evalueren van de effectiviteit van wachtlijstbemiddeling. Hetzelfde geldt voor de evaluatie van gemaakte afspraken met zorgaanbieders, en dan vooral met betrekking tot de medisch specialistische zorg. De NZa concludeert echter wel een positieve ontwikkeling in het feit dat de meeste zorgverzekeraars aangeven concrete plannen te hebben om het evaluatietraject te verbeteren.

De zorgautoriteit schreef deze zomer in een brief aan het Ministerie van VWS dat e-health en de beweging 'Juiste zorg op de juiste plaats' ook meer aandacht vergen met als doel het verbeteren van de zorg.

Het volledige jaarrapport van de NZa is hier in te zien.