Marit Tanke

Directeur Strategie en Innovatie - Coöperatie VGZ

Marit Tanke is directeur Corporate Strategy Office bij coöperatie VGZ. Zij kent de zorg van vele kanten. In alles wat zij doet maakt ze de koppeling tussen beleid en praktijk, gebaseerd op feiten en data en begrip van en voor de ander. Marit is opgeleid als arts, promoveerde in de biologische psychiatrie en heeft gewerkt als arts-assistent bij de kindergeneeskunde. Daarna werkte zij voor (KPMG) Plexus, waar zij onder ander werkte aan grote zorgtransformaties. Zij was plaatsvervangend programmamanager van het Celsus programma voor betaalbare zorg, een samenwerking tussen het Radboudumc en ministerie van VWS. Dit programma werd in 2018 afgesloten met het boek ‘Betaalbare zorg’.

In 2016-2017 woonde en werkte zij een jaar in Boston, waar zij aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health en Brigham / Mass General Hospital onderzoek deed naar de verschillen in aanpak en zorggebruik van ‘high-need, high-cost’ patiënten in 7 verschillende landen. In haar huidige functie bij VGZ is digitalisering en de rol van digitale ecosystemen een belangrijk onderdeel om de missie samen aan een gezonder Nederland en een toekomstbestendige zorg voor iedereen waar te kunnen maken.

Om ook in de toekomst goede en toegankelijke zorg voor iedereen te kunnen garanderen moeten we anders gaan werken dan we nu doen, inclusief gebruik maken van digitale mogelijkheden. Dit vraagt een grote transformatie waar alle partijen in de zorg aan meewerken. Hiervoor moet je elkaar vinden en (willen) begrijpen. Marit heeft op verschillende plekken in en rond de zorg gewerkt, en kan bij uitstek de vertaalslag maken tussen bijvoorbeeld professionals, onderzoekers en beleidsmakers.

“Als lid van de ICT&health redactieraad wil ik vanuit de praktijkwereld van de verzekeraar een waardevolle bijdrage aan de zorg leveren over de transformatie(dilemma’s)”.