Doe mij eens tien innovatie-ideeën!

13 april 2023
Doe mij eens tien innovatie-ideeën!
Innovatie
Premium

Het is alweer een tijdje geleden dat we het onderwerp innovatie op de agenda hadden in onze Raad van Toezicht. Iedereen weet inmiddels wel dat de opgaven waar we als zorgsector voor staan - en die deels ook zijn verwoord in de IZA- en WOZO-akkoorden - enorme eisen stellen aan het innovatievermogen van onze organisatie.

Dus niet zo gek dat de volgende vraag naar voren kwam: wat zijn nu tien goede ideeën om de innovatie in onze zorgorganisatie te stimuleren, te versnellen en vooral ook op te schalen?

Gezamenlijk komen we al snel tot het volgende lijstje van heel concrete tips en adviezen:

  • Stel duidelijke doelen: maak duidelijk wat het belang en doel is van innovatie binnen je organisatie. Dit kan helpen om medewerkers te stimuleren om nieuwe ideeën aan te dragen en te werken aan innovatie.
  • Maak gebruik van verschillende perspectieven: betrek medewerkers uit diverse afdelingen en met verschillende achtergronden bij lopende of nog op te starten innovatie-initiatieven. Dit kan helpen om ideeën vanuit verschillende perspectieven te bekijken en te overwegen.
  • Geef medewerkers vrijheid en verantwoordelijkheid: laat medewerkers de ruimte om te experimenteren en fouten te maken. Geef ze de verantwoordelijkheid om hun eigen ideeën te ontwikkelen en te implementeren. Een beetje anarchie is niet erg.
  • Investeer in opleiding en ontwikkeling: geef medewerkers de middelen en kennis om innovatief te denken en te werken. Dit kan in de vorm van trainingen, workshops, of het aanmoedigen van medewerkers om hun eigen vaardigheden en kennis te vergroten. Geef hier gestructureerd aandacht aan.
  • Beloon innovatie: geef medewerkers die succesvol zijn geweest in het aanbrengen van innovatie binnen de organisatie, de erkenning die ze verdienen. Dit kan in de vorm van financiële beloningen, maar vooral ook in de vorm van aandacht en waardering van het management. Zet successen en medewerkers die hieraan hebben bijgedragen regelmatig in het zonnetje.
  • Creëer een veilige omgeving: zorg ervoor dat medewerkers zich veilig voelen om hun ideeën te delen, zelfs - of misschien juist wel - als ze misschien risicovol of niet conventioneel zijn. Dit kan worden bereikt door een cultuur te creëren waarin fouten worden gezien als leerpunten en niet als een teken van zwakte. Een lerende organisatie gaat zich hier absoluut uitbetalen.
  • Maak gebruik van externe expertise: zoek samenwerking met externe partijen, zoals academische instellingen of startups. Dit kan nieuwe perspectieven en ideeën opleveren en bovendien kan het helpen om een netwerk van mensen op te bouwen die geïnteresseerd zijn in innovatie. Laat je medewerkers ook regelmatig ‘gluren bij de buren’. Beter goed gejat dan slecht bedacht, zeg ik vaak. Het is allemaal publiek geld dat de zorg ten goede moet komen.
  • Creëer fysieke ruimtes voor innovatie: overweeg het inrichten van specifieke ruimtes waarbinnen medewerkers kunnen samenkomen om te brainstormen en te werken aan innovatie-initiatieven. Een aantal organisaties werkt al langere tijd met living labs. Dit vereist wel voortdurend energie hierin stoppen om het niet dood te laten bloeden of het hobbywerk van een enkeling te laten worden.
  • Stimuleer collaboratie: creëer een omgeving waarbinnen medewerkers gemakkelijk met elkaar kunnen samenwerken en ideeën kunnen uitwisselen in gezamenlijke brainstorms. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van hackathons of cross-functionele teams.

Als je dit zo leest denk je wellicht ‘Ja ja. dat lijkt me logisch’. Maar wat maakt nu dat dit toch niet overal werkend wordt gekregen?

Dat brengt mij tot de laatste en wellicht allereerste en belangrijkste tip: loop deze punten regelmatig eens langs en kijk kritisch in welke mate dit al wel of niet wordt toegepast in je organisatie. Wat kan er nog beter bij ons? En bedenk vooral hoe dat voor elkaar te krijgen.

Zo breng je innovatie in al zijn complexiteit terug tot een aantal handige vuistregels en tips die je daadwerkelijk kunt toepassen.