UMC Utrecht versnelt digitalisering met eigen cloud-platform

do 13 april 2023
UMC Utrecht versnelt digitalisering met eigen cloud-platform
ICT
Premium

UMC Utrecht heeft de afgelopen jaren zijn complete IT-infrastructuur vernieuwd. Nog altijd ‘on prem’ – dus op de eigen locatie, maar met behulp van virtualisatie veel flexibeler en schaalbaarder dan voorheen mogelijk was. Zo wil de verantwoordelijke afdeling IT-beheer er bovendien voor zorgen dat de vele afdelingen van het UMC Utrecht veel meer zelf in staat zijn om op basis van standaard modules maatwerk-toepassingen samen te stellen.

UMC Utrecht en IT-partner ITQ zijn in 2019 samen een nieuw pad uit gaan stippelen. De IT-infrastructuur moest flexibel, wendbaar en agile worden om aan het groeiend aantal uitdagingen van een academisch ziekenhuis te voldoen. “Wij zijn begonnen met de bouw van een datacentrum waarmee we precies voldoen aan de ICT-strategie”, vertelt Berry Boetekees, product owner virtualisatie bij UMC Utrecht. “De focus lag op automation. We willen vragen vanuit het ziekenhuis en medisch-wetenschappelijk onderzoekers zo goed mogelijk faciliteren, waarbij de patiënt centraal staat."

Gefragmenteerde IT

UMC Utrecht heeft een zeer gefragmenteerde IT achter zich gelaten, schetst Boetekees: “Elke eigen divisie had zijn eigen IT-omgeving, eigen serverkasten met hun eigen koeling waar alles draaide. We hebben veel gecentraliseerd en geconsolideerd. Het was niet altijd makkelijk om mensen ervan te overtuigen hun eigen omgeving uit handen te geven. Maar nu kan iedereen voortaan beschikken over de beste en nieuwste hard- en software."

Verder betekent beheer uit handen geven dat de IT’ers van deze afdelingen meer tijd krijgen om wensen en behoeften van hun afdelingen te beantwoorden, in plaats van de IT draaiende te moeten houden, vervolgt Boetekees. "Het gaat hier om specialistische IT. Als het basisbeheer hiervan niet meer nodig is, kan men het specialisme veel beter ondersteunen. Wij verzorgen dan de motor, de service-specialisten van een afdeling leveren de auto en de zorgprofessional bepaalt waar de auto heen gaat.”

De IT-afdeling is in elke fase van de overgang naar een gecentraliseerde, geconsolideerde en gevirtualiseerde IT-omgeving begeleid en geholpen door zowel ITQ als VMware, leverancier van multi-cloudservices. Boetekees: “Je bouwt samen een nieuwe omgeving, maar je wilt ook doorontwikkelen, best practices gebruiken waar partners zoals ITQ en VMware over beschikken. Ik en collega’s zoals IT-beheerders Stefan van der Blom en Gertjan Coene zitten regelmatig met mensen van VMware om tafel, om te inventariseren of alles nog goed loopt, wat onze wensen en behoeften zijn.”

Standaard IT-dienstverlening UMC Utrecht

Voorheen zag je bij een vernieuwingsproject dat er vanuit een afdeling een aanvraag kwam en dat de zorg dan meedraaide in het project, voegt Boetekees' collega Stefan van der Blom toe: “We keken samen naar welke IT er nodig was voor de wens vanuit een afdeling, gingen dat ‘bij elkaar klikken’ en dan werd het opgeleverd. Dat is veranderd naar een soort standaard dienstverlening via een portaal waar de IT-mensen van een afdeling of van bijvoorbeeld applicatiebeheer via een portaal zelf de gewenste IT-omgeving bij elkaar kunnen klikken."

IT stelt nu het UMC Utrecht in staat om nieuwe zaken te doen zoals videoconsulten. Patiënten hoeven dan niet elke keer weer naar het ziekenhuis te komen. Dat kan tot uren aan reistijd besparen. In het meest recente jaarverslag van het UMC Utrecht stond al dat er steeds meer videoconsulten plaatsvinden, dat er steeds meer wearables gebruikt worden voor monitoring op afstand in en buiten het ziekenhuis. Boetekees: "De tijd dat een patiënt die deels thuis gemonitord wordt in het ziekenhuis doorbrengt, wordt dan ook steeds korter."

Ervaring uitwisselen

Inmiddels wisselen het UMC Utrecht en andere UMC's steeds vaker kennis en ervaring uit. Boetekees: "Zo zijn we al vaker als ICT-mensen van de zeven UMC’s in Nederland bij elkaar gekomen om te inventariseren waar we mee bezig zijn. Vorig jaar oktober en afgelopen maart weer. Dan blijken er heel veel raakvlakken te zijn, veel gelijke uitdagingen. Dus kunnen we beter samen optrekken waar mogelijk. Dat vinden we ook heel leuk om te doen: delen wat wij gedaan hebben. Als we dat allemaal doen en een ander ziekenhuis doet iets op een slimme manier, dan profiteren wij daar ook weer van.”

Lees het hele artikel in ICT&health 2, die op 14 april verschijnt.