Is AI in de zorg een hype of toekomstmuziek?

12 april 2024
Is AI in de zorg een hype of toekomstmuziek?
Premium

Wat een enorm verschil met een paar jaar geleden. Toen zat bijna iedereen je glazig aan te kijken als het onderwerp AI ter sprake kwam. Nu is er bijna geen agendapunt waar AI of ChatGPT niet ter sprake komt. Is hier nu sprake van een hype? Zijn we doorgeschoten? Of is het van belang om hier ook vanuit bestuurlijk en toezichthoudend perspectief de focus op te houden?

De komst van ChatGPT, een chatbot met geavanceerde AI-technologie, heeft de discussie over de toekomst van kunstmatige intelligentie in de zorg absoluut nieuw leven ingeblazen. Blijft de vraag: een hype, of is hier daadwerkelijk een revolutie in de maak?

De potentie van AI in de zorg is enorm. Denk aan chatbots die patiënten te woord staan, diagnoses stellen of zelfs operaties helpen uitvoeren. AI kan artsen helpen bij administratieve taken, waardoor ze meer tijd hebben voor hun patiënten. En robots kunnen ingezet worden voor routinematige taken, waardoor verpleegkundigen zich kunnen focussen op complexere zorg. 

Genoeg voorbeelden

Voorbeelden te over. Zo hebben onderzoekers een methode ontwikkeld om voor patiënten te voorspellen of een behandeling met het antidepressivum sertraline voor hen gaat werken, nog voor de behandeling start. Behalve dat de nieuwe methode de individuele patiëntenzorg verbetert, draagt het ook bij aan de kostenbeheersing en deelname aan de maatschappij. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht dat depressie in 2030 wereldwijd de grootste bron van ziektelast is. 

Of neem het UMC Utrecht, daar besteden ze gemiddeld genomen een uur aan het schrijven van een ontslagbrief na de opname van een patiënt. Nu worden er applicaties met AI ontwikkeld die de ontslagbrieven automatisch schrijven. Dat bespaart artsen en verpleegkundigen veel tijd. 

Andere meer voorkomende toepassingen zijn het gebruiken van een ‘no-show’-voorspelmodel, diagnosetoepassingen bij beelden, beslissingsondersteunende systemen bij wel/niet ontslag van IC, etc, etc,..

Kortom er is inmiddels een brede waaier van voorbeelden. Er zijn echter ook knelpunten. Is AI in de zorg dan een hype of toekomstmuziek? Het antwoord is genuanceerd. De technologie is nog in ontwikkeling, maar de potentie is groot. 

Voordelen

De voordelen van AI in de zorg:

  • Efficiëntieverhoging: AI kan administratieve taken automatiseren en routinematige handelingen uitvoeren, waardoor zorgprofessionals meer tijd hebben voor hun patiënten.
  • Verbeterde kwaliteit van zorg: AI kan artsen helpen bij het stellen van diagnoses en het bepalen van de beste behandelstrategie.
  • Toegankelijkheid vergroten: AI kan chatbots en andere digitale tools inzetten om patiënten te informeren en te ondersteunen.

Knelpunten

De knelpunten van AI in de zorg:

  • Hoge kosten: de ontwikkeling en implementatie van AI-systemen is kostbaar.
  •  Ethische dilemma's: er zijn vragen over privacy, veiligheid en aansprakelijkheid bij het gebruik van AI in de zorg.
  •  Scepsis bij zorgprofessionals: sommige zorgprofessionals zijn bang dat AI hun baan bedreigt of dat de kwaliteit van zorg eronder zal lijden.

Toekomst AI in de zorg

De ontwikkeling van AI gaat snel. De komende jaren zullen we zien of AI de hype waarmaakt of dat het een stille revolutie teweegbrengt in de zorg. De inzet van AI zal afhangen van de ethische borging, de kosten-batenanalyse en de acceptatie door zorgprofessionals en patiënten. De sleutel tot succes is een doordachte en verantwoorde implementatie van AI. We moeten ervoor zorgen dat de technologie ten goede van de patiënt wordt ingezet en dat de risico's beperkt worden.

Eén ding is zeker: AI heeft de potentie om de zorgsector ingrijpend te veranderen. De komende jaren zullen cruciaal zijn om te bepalen hoe we deze technologie op een verantwoorde en effectieve manier kunnen inzetten.

Conclusie

AI in de zorg is geen hype, maar ook nog geen toekomstmuziek. De komende jaren zullen we zien of AI de potentie waarmaakt en een revolutie teweegbrengt in de zorg. En het blijft hiermee dus een belangrijk aandachtspunt, ook voor de Raad van Toezicht.