Streven naar betere communicatie in de zorg

14 december 2023
Streven naar betere communicatie in de zorg
Gegevensuitwisseling
Premium

Het ontlasten van huisartsen, het vereenvoudigen van veilige gegevensuitwisseling op weg naar databeschikbaarheid: het zijn enkele van de zaken waar KPN Health-dochter E-Zorg zich op richt met zijn dienstverlening. Lag de focus voorheen vooral op veilige uitwisseling van berichten, inmiddels werkt E-Zorg samen met KPN Health Exchange en een professioneel partner ecosysteem aan ondersteuning van een groot deel van de (digitale) bedrijfsvoering van huisartsen en apotheken, maar ook doelgroepen als tandartsen, vertellen CEO Frank van Rijn en product manager Wilco Lourens.

Huisartsen, apotheken en ziekenhuizen zijn goed voor zo’n 80 procent van de gebruikers van E-Zorg, begint Frank van Rijn. Huisartsen en apotheken maken al 20 jaar gebruik van E-Zorg voor communicatie zoals receptenverkeer, mailen en internetten. Ziekenhuizen gebruiken het voor specifieke toepassingen, zoals berichten uitwisselen en toegang tot het LSP. 

“Een ruime meerderheid van alle huisartsen en apotheken heeft inmiddels via E-Zorg de beschikking over een veilig netwerk voor het gebruik van alle cloud-toepassingen van IT-aanbieders die ook via ons netwerk actief zijn. Maar ook voice-oplossingen van KPN en van gerenommeerde partijen zijn beschikbaar, en eigenlijk heb je ook geen aparte internetverbinding meer nodig. Het gaat dus in feite om elke digitale basishandeling. En met de uitrol van glasvezel krijgen we de mogelijkheid om de komende jaren nog meer mogelijkheden toevoegen.” 

Digitaal eerst

Alles veilig digitaal doen, wordt steeds belangrijker, stelt Van Rijn, vooral met de komst van wetgeving zoals Wegiz en de AVG. “Apotheken mogen zelfs geen medicatie meer verstrekken zonder digitaal recept. Integratie en eenduidigheid in gebruik wordt steeds belangrijker en helpt de zorgprofessionals tijd te besparen.”

Omdat huisartsen en apotheken veel met elkaar communiceren, hebben IT-aanbieders hier al veel slagen in gemaakt, vervolgt Van Rijn. “Bij verloskundigen of tandartsen bijvoorbeeld, zie je vaak nog een veelheid aan digitale toepassingen en systemen die vaak niet of met allerlei omwegen op elkaar aansluiten.”

E-Zorg kijkt nu naar het slimmer en beter maken van haar producten voor dit soort doelgroepen. “Tandartsen willen ook echt naar die eenduidige integratie van toepassingen en communicatie via één platform. Bijvoorbeeld voor het raadplegen van het LSP. En onder de streep schrijven zij ook best veel recepten uit, tot wel 20 per dag. Soms zelfs nog op papier.”

Vanzelfsprekendheid

Wilco Lourens benadrukt de vanzelfsprekendheid van veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid bij E-Zorg, waarbij de focus ligt op het faciliteren van het gehele zorgproces. Hij wijst op de Medische Berichten Service, die automatisch laboratoriumresultaten naar de systemen van apotheken en huisartsen stuurt, wat tijd bespaart en fouten minimaliseert. “Voor veel gebruikers heeft dit de grootste impact. Het beperkt het aantal handelingen, de kans op fouten neemt af en data zijn automatisch beschikbaar.”

"We willen ons platform zo open mogelijk maken"

Volgens Lourens evolueert E-Zorg naar een hoeksteen in het netwerk van gegevensuitwisseling in de zorg, met het streven naar databeschikbaarheid als kernpunt. De product manager hamert op het belang van die databeschikbaarheid als opvolger van gegevensuitwisseling. 

“Nu gaat het er vaak nog om dat je data ‘afvuurt’ wanneer je die klaar hebt, zoals een recept. Maar wat echt belangrijk wordt, is dat je als zorgverlener kunt beschikken over alle relevante informatie voor een behandeling op elk gegeven moment. Dat moet direct, adequaat, betrouwbaar, up to date en veilig uit alle beschikbare bronnen opgehaald kunnen worden. Dat is onze core business.”

E-Zorg wil dit niet beperken tot het eigen netwerk, voegt Van Rijn toe. “We willen zo open mogelijk zijn, dus ook andere veilige netwerken op dat van ons aansluiten. Zo wordt het ook makkelijker om door heel Nederland heen zorg- en bedrijfsprocessen van zorgprofessionals en –instellingen te faciliteren, terwijl de verantwoordelijkheid voor veiligheid wel bij ons blijft liggen.”

Nieuwe manier van werken

Daarnaast maken veilige platforms zoals E-Zorg een nieuwe manier van werken mogelijk voor huisartsen, vindt Van Rijn. “Er is een huisarts in Tilburg die e-consulten vanaf zijn zolderkamer verzorgt en alleen als het echt nodig is, op huisbezoek gaat. Zijn belangrijkste instrument is bij wijze van spreken zijn iPad. Dat is een hele andere manier van denken en werken dan de traditionele praktijk. Dit zijn bewegingen die je op ziet komen en waarmee je mogelijk het tekort aan huisartsen in bepaalde regio’s kan verminderen.”

Laat iedereen nou doen waar die goed in is, betoogt Van Rijn. “Laat die huisarts in Tilburg nou vanaf zijn zolderkamer patiënten helpen. Laat een startup een geweldige portal ontwikkelen om die huisarts te ondersteunen voor bijvoorbeeld triage-samenvattingen. En laat ons dan iedere partij helpen met verbinden: op een veilige en betrouwbare wijze.”

Ondersteunen ketensamenwerking

Hoe ziet de E-Zorg van de nabije toekomst eruit, kijkend naar dit soort ontwikkelingen? Allereerst nog meer dan nu de samenwerking in de keten tussen zorgpartijen helpen bevorderen, meent Lourens. Ook in de beweging van zorg richting thuis. “Zorgen dat een patiënt veilig een foto van een huidvlek naar de huisarts kan versturen voor een diagnose. Of meer monitoring op afstand. Ik zie het partner ecosysteem groeien om deze toepassingen op een veilige manier aan te bieden, zelfs voor patiënten thuis, over open internet.”

De opschaling van netwerktechnologieën zoals 5G en glasvezel zal hieraan bijdragen, verwacht Van Rijn. “Ik herinner me een proef van zes jaar terug bij het toenmalige AMC, waar patiënten na een hartoperatie sneller naar huis mochten voor herstel, ondersteund door telemonitoring. De time to recovery was een stuk sneller, maar destijds kon slechts data van vier patiënten tegelijk verwerkt worden. In de afgelopen zes jaar is er enorme vooruitgang geboekt. De verwachting is dat met nieuwe netwerken van operators zoals KPN deze vooruitgang zal toenemen, niet alleen in het aantal gemonitorde personen, maar ook met nieuwe toepassingen waar we nu misschien nog niet eens aan denken.”

Concrete stappen

E-Zorg wil sectoren zoals tandartsen nog beter ondersteunen, omdat digitalisering steeds meer vereist is, vertelt Lourens: “We willen hierin de standaard worden zoals we dat zijn in de huisartsensector. Het is een ander type zorg, maar de processen liggen dicht bij elkaar. Met de groeiende bandbreedte kunnen we meer sectoren ondersteunen om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden.”

Ook wil E-Zorg zijn berichtendiensten uitbreiden. Van Rijn hierover: “Met onze Medische Berichten Service kunnen we al elk type medische bericht vertalen en routeren. Maar databeschikbaarheid wordt echt de volgende stap. De Wegiz stelt dat alles digitaal uitgewisseld moet gaan worden. Maar een bericht uitwisselen is in feite een kopie maken. Waar we naartoe willen, is dat informatie uit bronnen gehaald kan worden op het moment dat dit nodig is. Zo wordt informatie op een veilige manier beschikbaar gesteld, zonder het te dupliceren.” 

Het programma Medicatieoverdracht 20 jaar E-Zorg

Focus op zorgprofessionals: E-Zorg heeft vanaf het begin de focus gehad op het ondersteunen van zorgprofessionals zoals huisartsen, apothekers en ziekenhuizen. De nadruk lag op veilige berichtenuitwisseling en toegang tot belangrijke databronnen zoals het LSP.

Uitbreiding en samenwerking: inmiddels werkt E-Zorg samen met KPN Health Exchange en partners om de scope te verbreden en ook zorgprofessionals zoals tandartsen te ondersteunen.

Door innovation partner